Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    nepomukservicestub   -  Omgivande  program  omkring  Nepomuk-
    tjänstinsticksprogram i KDE.

SYNOPSIS

    nepomukservicestub [--help] [Allmänna väljare] [Qtâ¢-väljare]
             [KDE-väljare] {tjänstnamn}

BESKRIVNING

    nepomukservicestub kör ett insticksprogram för en Nepomuk-tjänst i
    sin egen process.

    Det används av nepomukserver för att  köra  alla  inställda
    Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
       Visa information om upphovsman.

    --help Visa hjälp om väljare.

    --help-all
       Visa alla väljare.

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
       Visa Qtâ¢-specifika väljare.

    --license
       Visa licensinformation.

    -v --version
       Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    tjänstnamn
       Namnet på tjänstinsticksprogrammet att köra

SE OCKSÃ¥

    nepomukserver(8)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>.

                 2009-04-28       NEPOMUKSERVICESTUB(8)