Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       cat - dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar

KULLANIM

       cat [seenek] dosya...

AÇIKLAMA

       Standart girdiyi veya belirtilen dosyaları belirtildikleri sıraya  göre
       ardarda ekleyerek ve standart çıktıya gönderir.

       -A, --show-all
              -vET ile aynı.

       -b, --number-nonblank
              Boş olmayan çıktı satırlarını numaralar.

       -e     -vE ile aynı.

       -E, --show-ends
              Her satırın sonuna $ ekler.

       -n, --number
              Bütün çıktı satırlarını numaralandırır

       -s, --squeeze-blank
              Asla tek bir boş satırdan fazlası olmaz.

       -t     -vT ile aynı.

       -T, --show-tabs
              Sekme karakterlerini ^I ile gösterir.

       -u     (yoksayılır)

       -v, --show-nonprinting
              LFD ve TAB hariç, ^ ve M- işaretleme sistemini kullanır

       --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

       dosya verilmezse ya da dosya olarak - verilirse standart girdi  okunur.

ÖRNEKLER

       cat f - g
              Sırayla,   f   dosyasının   içeriğini,  standart  girdiyi  ve  g
              dosyasının içeriğini basar.

       cat    Standart girdiyi standart çıktıya kopyalar.

YAZAN

       Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

       Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-coreutils  (at)  gnu.org>  adresine
       bildirin.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>   koşullarına   bağlı    kalarak
       kopyalarını  yeniden  dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin verdiği ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       cat  komutu  ile  ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
       Şayet  info  ve  cat  yazılımları  düzgün  bir   şekilde   sisteminizde
       kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

              info coreutils cat

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

       Kasım 2006'da güncellenmiştir.