Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       csplit - bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır

KULLANIM

       csplit [seenek]... dosya ifade...

AÇIKLAMA

       Bir  dosyayı  verilen  ifadeye  göre  'xx01',  'xx02',  'xxnn' şeklinde
       parçalara ayırır ve her bir parçanın  bayt  sayısını  standart  çıktıya
       yazar.

       Uzun  seçenekler  için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
       zorunludur.

       -b, --suffix-format=biim
              %02d yerine sprintf biimini kullanır.

       -f, --prefix=nek
              'xx' yerine nek kullanılır.

       -k, --keep-files
              Hata olması durumunda çıktı dosyalarını silmez.

       -n, --digits=basamak
              2 basamak yerine belirilen sayıda basamak kullanır.

       -s, --quiet, --silent
              Çıktı dosyalarının boyutlarını standart çıktıya basmaz.

       -z, --elide-empty-files
              Boş çıktı dosyalarını siler.

       --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

       Şayet dosya - ise standart girdiyi okur. Her bir ifade  aşağıdakilerden
       biri olabilir:

       tamsayı
              Belirtilen satır numarası hariç yukarısını kopyalar.

       /dzifd/[konum]
              Eşleşen satır hariç yukarısını kopyalar.

       %dzifd%[konum]
              Eşleşen satırın sonrasına atlar.

       {tamsay}
              Önceki ifadeyi belirtilen sayıda tekrarlar.

       {*}    Önceki ifadeyi mümkün olduğunca tekrarlar.

       konum  ile satır numarası belirtilirken önüne `+' ya da `-' gelmelidir.

YAZAN

       Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

       Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-coreutils  (at)  gnu.org>  adresine
       bildirin.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>   koşullarına   bağlı    kalarak
       kopyalarını  yeniden  dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin verdiği ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       csplit komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
       Şayet info  ve  csplit  yazılımları  düzgün  bir  şekilde  sisteminizde
       mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

              info coreutils csplit

ÇEVİREN

       Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

       Kasım 2006'da güncellenmiştir.