Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       hostname - sistemin konak ismini atar ya da gösterir
       domainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
       dnsdomainname - sistemin DNS alan ismini gösterir
       nisdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
       ypdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
       nodename - sistemin DECnet düğüm ismini atar ya da gösterir

KULLANIM

       hostname      [-v] [ -a | --alias ] [ -d | --domain ]
                     [ -f | --fqdn | --long ] [ -i | --ip-address ]
                     [ -s | --short ] [ -y | --yp | --nis ] [ -n | --node ]

       hostname      [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [konakismi]
       domainname    [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [alanismi]
       nodename      [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [dmismi]
       hostname      [-v] [ -h | --help ] [ -V | --version ]
       dnsdomainname [-v]
       nisdomainname [-v]
       ypdomainname  [-v]

AÇIKLAMA

       hostname, sistemin konak, alan ya da düğüm ismini gösteren ya da atayan
       bir uygulamadır. Bu isimler bir çok  ağ  yazılımı  tarafından  makinayı
       tanımlamak   için   kullanılır.  Alan  ismi  ayrıca  NIS/YP  tarafından
       kullanılır.

   İsmin Öğrenilmesi
       Argümansız çağrıldığında komutlar kullanılmakta olan isimleri gösterir:

       hostname,  gethostname(2)  işlevi  tarafından  döndürülen sistem ismini
       basacaktır.

       domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları getdomainname(2)
       işlevi   tarafından  döndürülen  sistem  ismini  basacaktır.  Bu  isim,
       sistemin NIS/YP alan ismi olarak da bilinir.

       nodename uygulaması, getnodename(2) işlevi tarafından döndürülen DECnet
       düğüm ismini basacaktır.

       dnsdomainname  ise,  tam  alan  isminin (FQDN - Fully  Qualified Domain
       Name) alan ismi parçasını basacaktır. Sistemin tam alan  ismi  hostname
       --fqdn ile döndürülür.

   İsmin Atanması
       Tek  argümanla  ya da --file seçeneği ile çağrıldığında komutlar, konak
       isminin, NIS/YP alan isminin veya düğüm isminin atanmasını sağlarlar.

       Sadece süper kullanıcı bu isimleri değiştirebilir.

       Tam alan ismini (FQDN)  ve  DNS  alan  adının  dnsdomainname  komutuyla
       atanması  mümkün  değildir.  (Aşağıdaki  Tam  Alan  Adı (FQDN) bölümüne
       bakınız.)

       Konak   ismi   genellikle   sistem   açılışı   sırasında    bir    kere
       /etc/rc.d/rc.inet1   veya   /etc/init.d/boot  betikleri  tarafından bir
       dosyadan (örn. /etc/hostname) okunarak atanır.

   Tam Alan Adı (FQDN)
       Tam alan adını (hostname --fqdn  ile  döndürülür)  ve  DNS  alan  adını
       (dnsdomainname  tarafından döndürülür) bu komutlarla değiştiremezsiniz.
       Sistemin  tam  alan  adı,  konak  ismi  için   resolver(3)   tarafından
       döndürülen isimdir.

       Teknik   olarak:   Tam  alan  ismi,  gethostname(2)  işlevi  tarafından
       döndürülen  konak  ismi  için  gethostbyname(2)  tarafından  döndürülen
       isimdir. DNS alan adı bu ismin ilk noktasından sonraki kısmıdır.

       Bu    nedenle,    onu    değiştirebilmeniz    yapılandırmaya   (genelde
       /etc/host.conf) bağımlıdır. Çoğunlukla (hosts dosyası daha önceden  DNS
       ya  da  NIS  tarafından  çözümlenmişse)  onu /etc/host.conf dosyasından
       değiştirebilirsiniz.

SEÇENEKLER

       -a, --alias
              Konağın diğer ismini (kullanılmışsa) gösterir.

       -d, --domain
              DNS alan adını gösterir. DNS alan adını öğrenmek için domainname
              komutunu  kullanmayın,  çünkü  o  DNS  alan adını değil NIS alan
              adını gösterecektir. Yerine dnsdomainname komutunu kullanın.

       -F, --file dosyaismi
              Konak  ismi  belirtilen  dosyadan  okunur.  Açıklamalar  (#  ile
              başlayan satırlar) yoksayılır.

       -f, --fqdn, --long
              Tam  alan  adını  (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gösterir.
              Tam alan ismi bir kısa konak ismi ile DNS alan isminden  oluşur.
              Konak  ismi  aramaları için bind ya da NIS kullanmıyorsanız, tam
              alan adını ve  DNS  alan  adını  (tam  alan  adının  parçasıdır)
              /etc/host.conf dosyasından değiştirebilirsiniz.

       -h, --help
              Bir kullanım iletisi gösterir ve çıkar.

       -i, --ip-address
              Konağın IP adres(ler)ini gösterir.

       -n, --node
              DECnet  düğüm  ismini  gösterir. Bir parametre olarak verilmişse
              (veya  --file  isim  ile)  yeni  düğüm  ismi  root   kullanıcısı
              tarafından atanabilir.

       -s, --short
              Kısa  konak ismini gösterir. Bu, tam alan adının ilk noktasından
              önceki kısmıdır.

       -V, --version
              Sürüm bilgilerini standart çıktıya basar ve çıkar.

       -v, --verbose
              Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir.

       -y, --yp, --nis
              NIS alan adını gösterir. Bir parametre olarak  verilmişse  (veya
              --file  isim ile) yeni NIS alan ismi root kullanıcısı tarafından
              atanabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

       /etc/hosts

YAZANLAR

       Peter Tobias, <tobias (at) et-inf.fho-emden.de>
       Bernd  Eckenfels,  <net-tools  (at)  lina.inka.de>  (NIS   ve   kılavuz
       sayfası).
       Steve  Whitehouse,  <SteveW  (at)  ACM.org> (DECnet desteği and kılavuz
       sayfası).

ÇEVİREN

       Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003