Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

       pr [ seenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

       pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

       Uzun  seçenekler  için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
       zorunludur.

       +ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
              Basım işlemi ilk_sayfa'dan başlar, son_sayfa'da biter.

       -stun_says
       --columns=stun_says
              stun_says ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği
              belirtilmemişse,  sütunları  aşağıya  doğru basar. Her sayfadaki
              sütun içi satır sayısını eşitler.

       -a, --across
              Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine  doğru  basar,
              -stun_says ile birlikte kullanılır.

       -c, --show-control-chars
              Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

       -d, --double-space
              Çıktıda çift boşluk bırakır.

       -D
       --date-format=biim
              Başlıkta tarih biçimi olarak biim kullanılır.

       -e[karakter[genilik]]
       --expand-tabs[=karakter[genilik]]
              karakter'leri  (sekmeler)  genilik  (8)  karakterlik boşluklara
              genişletir.

       -f, -F, --form-feed
              Sayfaları  ayırmak  için  satırsonu   karakteri   yerine   sayfa
              ilerletme  karakteri  kullanılır  (-F seçeneği kullanıldığında 3
              satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı
              ve sonu ayrılır).

       -h balk, --header=balk
              Sayfa  başlığında  ortalanmış  olarak  dosya  ismi yerine balk
              kullanılır. -h  ""  ile  boş  bir  satır  basılır,  -h""  olarak
              kullanmayın.

       -i[karakter[genilik]]
       --output-tabs[=karakter[genilik]]
              genilik   (8)   karakterlik   boşlukları   karakter'le  (sekme)
              değiştirir

       -J, --join-lines
              Uzun  satırların  -W  seçeneği  ile  kırpılmasını   engelleyerek
              aşağıda   devem  etmesini  sağlar.  Sütun  hizalaması  yapılmaz,
              ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.

       -l sayfa_uzunluu
       --length=sayfa_uzunluu
              Sayfa uzunluğunu sayfa_uzunluu satıra (66)  ayarlar  (öntanımlı
              satır sayısı, metinler için  56'dır, -F kullanılmışsa 63'dür).

       -m, --merge
              Bütün   dosyaları  her  sütunda  bir  olmak  üzere  -J  seçeneği
              belirtilmemişse satırları kırparak paralel çıktılar.

       -n[ayra[genilik]]
       --number-lines[=ayra[genilik]]
              Satırları   genilik    haneli    sayılarla    (verilmezse    5)
              numaralandırır.  Numaradan  sonra  ayra  karakteri  (verilmezse
              sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi dosyasının
              1. satırından başlar.

       -N say
       --first-line-number=say
              İlk  sayfanın  1.  satırı  say  ile numaralanarak sayılır (bkz.
              +ilk_sayfa).

       -o girinti
       --indent=girinti
              Her satırı girinti boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez.
              girinti, sayfa_genilii'ne eklenir.

       -r, --no-file-warnings
              Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

       -s[karakter]
       --separator[=karakter]
              Sütunlar  tek  bir  karakter  ile  ayrılır,  -w  belirtilmedikçe
              öntanımlı karakter sekme karakteridir, -w belirtilirse  karakter
              kullanılmaz.   -w   belirtilmedikçe   3   sütunlu   seçeneklerin
              (-stun_says|-a   -stun_says|-m)    tümünde    -s[karakter]
              satırların kırpılmamasını sağlar.

       -Sdizge
       --sep-string[=dizge]
              Sütunlar  dizge  ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç
              sekme karakteridir, -J kullanılmazsa boşluk kullanılır  (-S"  ")
              ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

       -t, --omit-header
              Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

       -T, --omit-pagination
              Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme
              karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

       -v, --show-nonprinting
              Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

       -w sayfa_genilii
       --width=sayfa_genilii
              Sadece   çok   sütunlu   çıktılama    için    sayfa    genişliği
              sayfa_genilii   (72)  karaktere  ayarlanır.  -S[karakter]  ile
              kapatılır (72).

       -W sayfa_genilii
       --page-width=sayfa_genilii
              Sayfa genişliği daima sayfa_genilii (72) karaktere  ayarlanır.
              -J  seçeneği  verilmezse  satırlar  kırpılır.  -S  veya  -s  ile
              etkileşime grmez.

       --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

       nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduğu zaman -T ile -l nn  uygulanır.  dosya
       verilmezse ya da - verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

       Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİ BİLDİRİM

       Lütfen,  böcekleri  ve  hataları  <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
       bildiriniz.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>    koşullarına   bağlı   kalarak
       kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin  verdiği  ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       pr komutu ile ilgili kapsamlı bir  kılavuz  Texinfo  olarak  mevcuttur.
       Şayet  info ve pr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
       aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

              info pr

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

       Kasım 2006'da güncellendi.