Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    lspci - bütün PCI aygıtlarını listeler

KULLANIM

    lspci [seenekler]

AÇIKLAMA

    lspci komutu, sistemdeki bütün PCI taşıtları ve onlara bağlı aygıtlar
    hakkında bilgi elde etmeye yarayan bir araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.1.82
    sürümü veya üstü bir çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/pci arayüzünü
    desteklemeli). Eski çekirdeklerdeki PCI araçları, donanımlara doğrudan
    erişime sahip ve sadece root kullanıcıya mahsus araçlardı. Bu tür eski
    araçlar donanım farklılıkları ve marka çeşitliliğinden dolayı oldukça
    fazla problem yaşatmaktaydılar.

    Şayet PCI aygıt sürücüleri veya bizzat lspci hakkında bir yazılım
    hatası rapor etmek isterseniz, lütfen lspci -vvx çıktısını raporunuza
    ekleyiniz.

SEÇENEKLER

    -v   Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini
       sağlar.

    -vv  Abartılı ayrıntı seçeneği. lspci,  PCI  aygıtlar  hakkında
       verebileceği bütün bilgileri ayrıntılı görüntüler. Bu verinin
       gerçek anlamı bu kılavuz içinde açıklanmamıştır. Daha fazla
       bilgi için /usr/include/linux/pci.h veya PCI belirtimlerine
       bakınız.

    -n   PCI kimlikleri veri tabanına bakmadan, PCI aygıt satıcısı ve
       aygıt kodlarını numara biçiminde gösterir.

    -x   PCI ayar alanının ilk 64 baytlık kısmını (standart başlık)
       onaltılık  biçimde  gösterir.  Sürücü  hataları  ve  lspci
       uygulamasının  kendi  hatalarını  ayıklamak  için  oldukça
       yararlıdır.

    -xxx  PCI yapılandırma alanının tamamını onaltılık düzende görüntüler.
       Yapılandırma  alanının  tanımlanmamış  kısımları  okumaya
       kalkışıldığında aygıt çöktüğü için, bu seçenek sadece root
       kullanıcıya  tahsis  edilmiştir. Bu durum PCI standardıyla
       çelişmemekle birlikte, en azından; oldukça aptal bir durum
       olarak kabul etmek gerekir.

    -b   Taşıt merkezli görünüm kipi. Çekirdek tarafından algılanan IRQ
       numaraları ve adresleri yerine PCI taşıtlarında bulunan kartlar
       tarafından algılanan IRQ numara ve adreslerini görüntüler.

    -t   Bütün  taşıtlar,  köprüler,  aygıtlar ve bunlar arasındaki
       bağlantıları gösteren ağaç yapılı bir şema görüntüler.

    -s [[tat]:][yuva][.[ilev]]
       Sadece belirtilen tat,  yuva  ve  ilev'e  sahip  aygıt
       görüntülenir. Aygıt adresinin her bir bölümü atlanabilir veya
       "*" şeklinde, "herhangi bir değer" anlamına gelecek şekilde,
       düzenlenebilir. Bütün numaralar onaltılık düzendedir. Örneğin;

       0: 0 numaralı taşıtta bulunan bütün aygıtlar,
       0  herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının bütün işlevleri,
       0.3 herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının üçüncü işlevi,
       .4 her bir aygıtın sadece dördüncü işlevi

    -d [satc]:[aygt]
       Sadece belirtilen satıcı ve aygıt_numarasına sahip aygıtları
       görüntüler. Her iki kimlik numarası onaltılık olabileceği gibi
       "*" şeklinde de belirtilebilir("*": herhangi bir değer).

    -i dosya
       PCI  kimlikleri veritabanı olarak, /usr/share/hwdata/pci.ids
       yerine dosya kullanılır.

    -p dizin
       PCI taşıtı verileri için /proc/bus/pci yerine belirtilen dizin
       kullanılır.

    -m   PCI aygıt verilerini makinenin okuyabileceği biçimde (hem normal
       hem de ayrıntılı kipte) basar, böylece betiklerin çözümleme
       yapması kolaylaşır.

    -M   Hatalı ayarlanmış köprüler, vs.nin arkasındaki aygıtlar dahil,
       bütün aygıtların bulunmasını sağlayan geniş  arama  kipini
       çağırır.  Bu  seçenek  sadece  hata  ayıklama  amacı  ile
       kullanılmaktadır ve makinenizin çökmesine sebep olabilir (sadece
       bozuk aygıtlar olması durumunda). AKLINIZDA BULUNSUN. Sadece
       root kullanıcıya tahsis edilmiş bir seçenektir. Doğrudan donanım
       ile konuşmayan PCI erişim yöntemleri üzerinde -M seçeneğini
       kullanmanın bir anlamı yoktur. Zaten sonuçlar, normal listeleme
       kipindeki sonuçlar ile aynı olacaktır.

    --version
       lspci sürüm bilgilerini görüntüler. Bu seçenek tek başına
       kullanılmalıdır.

PCILIB SEÇENEKLERİ

    PCI  araçları, PCI kartları ile haberleşmek  için  PCILIB  (PCI
    yapılandırma  alanları  için, platform bağımsız işlevler sağlayan
    taşınabilir  bir  kütüphane)  kullanırlar.  Aşağıdaki  seçenekler
    kütüphanenin parametrelerini kontrol eder, özellikle kullanılan erişim
    yöntemini. Öntanımlı olarak,  PCILIB  eldeki ilk erişim yöntemini
    kullanır ve hata ayıklama iletisi görüntülemez. Her bir seçeneğe
    desteklenen donanım/yazılım ayarlarını içeren bir liste eşlik eder.

    -P dizin
       dizin dizinine erişim için /proc/bus/pci yerine Linux 2.1 tarzı
       yapılandırma erişimi kullanılır (sadece Linux 2.1 veya daha yeni
       sürümlerde).

    -H1  Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım
       erişimi kullanılır (sadece i386 ve uyumluları için).

    -H2  Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım
       erişimi kullanılır.

       Uyarı: Bu yöntemde sadece herhangi bir taşıt üzerindeki ilk
       onaltı aygıtı adresleyebilirsiniz. Pek çok durum için güvenilmez
       bir yöntemdir (sadece i386 ve uyumluları için).

    -S   PCI erişim sistem çağrılarını kullanır. (sadece Alpha  ve
       UltraSparc üzerindeki Linux'lar içindir).

    -F dosya
       Bütün bilgileri lspci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder.
       Kullanıcılardan gelen yazılım hataları raporları için oldukça
       faydalı  bir  yöntemdir.  Bütün  donanım  yapılandırmasını,
       kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan,
       görülmesini sağlar (bütün sistemlerde).

    -G   Kütüphanenin  hata  ayıklama  seviyesini  artırır  (bütün
       sistemlerde).

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/pci.ids
       Bilinen bütün PCI kimliklerinin listesi (satıcılar, aygıtlar,
       sınıflar ve altsınıflar).

    /proc/bus/pci
       2.1.82 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan PCI taşıtı
       yapılandırma alanı ile iletişimi sağlamak için bir arayüz. Her
       taşıt için bir altdizin altında her kart için bir yapılandırma
       alanı dosyası ve bütün PCI aygıtların listesini içeren bir aygıt
       dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    setpci(8).

YAZAN

    Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares <mj (at) ucw.cz> tarafından
    yürütülmektedir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004