Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mkinitrd - öncelikli yüklenen modüller için ilk ramdisk biteşlemini
    oluşturur

KULLANIM

    mkinitrd [--version] [-v ] [-f]
        [--preload=modl] [--omit-scsi-modules]
        [--omit-raid-modules] [--omit-lvm-modules]
        [--with=modl] [--image-version]
        [--fstab=fstab] [--nocompress]
        [--builtin=modl] [--nopivot]
        bitelem ekirdek-srm

AÇIKLAMA

    mkinitrd,  Linux  ilk  ramdisk  (initrd)  biteşlemleri  olarak
    kullanılabilecek  dosya  sistemi biteşlemlerini oluşturur. Bu tür
    biteşlem dosyaları genellikle, root dosya sistemine erişim için gerekli
    olan blok aygıt modüllerinin (örneğin: IDE, SCSI veya RAID) önyüklemesi
    için gereklidir. mkinitrd özdevinimli olarak, dosya sistemi modüllerini
    (ext2, jbd gibi), bütün IDE modüllerini, /etc/modules.conf içindeki
    bütün scsi_hostadapter girdilerini ve sistemin kök bölümü bir raid
    aygıt üzerinde ise raid modüllerini yükler. Böylece çekirdeğe modüler
    aygıt sürücüleri desteği vererek derlemek ve kullanmak mümkün olur.

    İlk ramdisk tarafından modüller yüklenirken, /etc/modules.conf içinde
    tanımlanmış bütün modül seçenekleri bu modüllere uygulanır.

    Şayet kök aygıt bir dönüş aygıt üzerinde ise (örneğin /dev/loop0 gibi),
    mkinitrd aygıt dosyasını uygun bir şekilde ayarlayan bir initrd
    oluşturur. Bunu yapmak için, fstab aşağıdaki gibi bir açıklama satırı
    içermelidir:

    # LOOP0: /dev/hda1 vfat /linux/rootfs

    LOOP0 ayarlanması gereken dönüş aygıtının adı olmalıdır ve tamamen
    büyük harfler ile yazılmalıdır. İki nokta üstüste işaretinden sonraki
    parametreler; geridönüş biteşlemli dosya sisteminin bulunduğu aygıt,
    aygıtın dosya sistemi türü ve geridönüş biteşleminin tam yoludur. Şayet
    dosya sistemi modüler yapıda ise, mkinitrd özdevinimli olarak, dosya
    sisteminin modüllerini initrd biteşlemine ekleyecektir.

    Çekirdek tarafından kullanılan kök dosya sistemi daima önyükleyici
    yapılandırma dosyasında belirtilir. Geleneksel root=/dev/hda1 tarzı
    aygıt belirtimi mümkündür. Kök dosya sistemi, root=LABEL=kok gibi bir
    etiket ile belirtilirse, initrd bu etikete sahip bir ext2 ya da ext3
    dosya sistemini bulmak için kullanımdaki tüm aygıtları tarar ve bu
    aygıtı kök dosya sistemi olarak bağlar.

SEÇENEKLER

    --builtin=modl
       modl, çekirdek içinde derlenmiş gibi ele alınır. mkinitrd bu
       modül için arama yapmayacak ve bulamazsa bir hata vermeyecektir.
       Bu seçenek defalarca kullanılabilir.

    -f   mkinitrd,  varolan  bir  biteşlem  dosyasının  üzerine
       yazabilecektir.

    --fstab=fstab
       Kök aygıttaki dosya sisteminin türünü özdevinimli saptamak için
       fstab kullanılır. Normalde /etc/fstab kullanılır.

    --image-version
       Biteşlem oluşturulmadan önce initrd biteşlemine çekirdeğin sürüm
       numarası eklenir.

    --nocompress
       Normalde oluşturulan initrd biteşlemi gzip ile sıkıştırılır. Bu
       seçenek belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.

    --nocompress
       Normalde oluşturulan initrd biteşlemi gzip ile sıkıştırılır. Bu
       seçenek belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.

    --nopivot
       initrd'nin parçası olarak pivot_root sistem çağrısı kullanılmaz.
       Bazı özellikler pahasına Linux 2.2 çekirdekler için münasip bir
       biteşlem oluşturmak için kullanılır. Özellikle, bazı dosya
       sistemleri (ext3 gibi) olması gerektiği gibi çalışmayacak ve
       kökü  bağlamada  kullanılan  dosya  sistemi  seçenekleri
       kullanılmayacaktır. Bu seçeneğin kullanılması önerilmez, zaten
       ileri sürümlerde kaldırılacaktır.

    --omit-lvm-modules
       /etc/fstab içerse bile hiç bir lvm modülü yüklenmez.

    --omit-raid-modules
       /etc/fstab ve /etc/raidtab içerse bile hiç bir raid modülü
       yüklenmez.

    --omit-scsi-modules
       'scsi_mod' and 'sd_mod' modülleri dahil mevcut olsa bile hiç
       bir scsi modülü yüklenmez.

    --preload=modl
       modl   modülünü  initrd  biteşlemine  yükler.  Modül,
       /etc/modules.conf içinde belirtilmiş olan SCSI modüllerinden
       önce yüklenmek üzere ele alınır. Gerekliyse bu seçenek defalarca
       kullanılabilir.

    -v   initrd biteşlemi oluşturulurken daha ayrıntılı bilgi verilir
       (normalde hiçbir bilgi verilmez).

    --version
       mkinitrd sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --with=modl
       modl   modülünü  initrd  biteşlemine  yükler.  Modül,
       /etc/modules.conf içinde belirtilmiş olan SCSI modüllerinden
       sonra  yüklenmek  üzere ele alınır. Gerekliyse bu seçenek
       defalarca kullanılabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/loop*
       Geridönüş blok aygıtı desteği olmadığı  için  bu  betiğin
       kullanışsız  olduğu  sistemlerde  biteşlemi oluşturmak için
       kullanılan geridönüş blok aygıtı.

    /etc/modules.conf
       Yüklenecek SCSI modülleri ve kullanılacak modül seçeneklerinin
       tanımlandığı dosya.

İLGİLİ BELGELER

    fstab(5), insmod(8), kerneld(8), lilo(8).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004