Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rpc.mountd - NFS bağlama süreci

KULLANIM

    /usr/sbin/rpc.mountd [seenekler]

AÇIKLAMA

    rpc.mountd, NFS dosya sistemi bağlama protokolünü yürütür. Bir NFS
    alıcısına bir MOUNT isteği geldiğinde, isteği ağ kullanımına tahsis
    edilmiş dosya sistemlerinin listesinden kontrol eder. Şayet istemci
    dosya sistemine bağlanmak için gerekli yetkiye sahipse, rpc.mountd
    istenen dizin için bir dosya tanımlayıcı oluşturur ve bunu istemciye
    döndürür.

    rpc.mountd sunucusu, NFS istemcileri tarafından yapılan dosya sistemi
    bağlama isteklerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bir servistir.

  NFS Dosya Sistemlerinin İhracı
    Dosya sistemlerini NFS istemcileri için kullanılabilir hale getirmeye
    dosya sisteminin ihrac (exporting) denir.

    Dosya sistemleri ve istemci konakları, /etc/exports dosyası içinde
    listelenmeli ve her sistem açılışında exportfs -a  ile kullanıma
    açılmalıdır. exportfs(8) komutu, ihraç bilgilerini hem çekirdeğin NFS
    sunucu modülü hem de rpc.mountd süreci için kullanılabilir hale
    getirir.

    Ayrıca, dizinleri exportfs'nin konak:/dizin sözdizimini kullanarak da
    tek tek ihraç edebilirsiniz.

  rmtab Dosyası
    NFS servisinin kullanıcı seviyesi bölümü. Bir NFS sunucu tarafından
    alınan her bir bağlama isteği için rpc.mountd, /var/lib/nfs/rmtab
    dosyasına bir girdi ekler. Bir ayırma isteği geldiğinde ise bu girdi
    silinir.

    Bununla birlikte, bu dosya çoğunlukla süs olarak durur. Birincisi,
    istemci rpc.mountd'nin UMOUNT yordamını çağırdıktan sonra bile dosya
    tanımlayıcısı kullanabilir olmaya devam edecektir. İkinci olarak, şayet
    bir istemci makina rpc.mountd'ye haber vermeksizin kapatılıp açılırsa,
    rmtab dosyasındaki eski girdi olduğu gibi kalacaktır.

SEÇENEKLER

    -d ey, --debug ey
       ey için hata ayıklamayı açar.

    -F, --foreground
       Önalanda çalışır (artalan süreci haline gelmez).

    -f dosya, --exports-file=dosya
       Her bir bağlantı için uygulanacak parametreleri ve bu sunucunun
       hizmet vereceği istemcilerin listelendiği exports dosyasını
       tanımlar (ayrıntılı bilgi için bkz. exports(5)). Öntanımlı
       olarak, ihraç bilgileri /etc/export dosyasından alınır.

    -h, --help
       Kullanım iletisi gösterir.

    -o num, --descriptors num
       Açık dosya tanımlayıcılarının sayısını sınırlar. Öntanımlı değer
       256'dır.

    -N srm, --no-nfs-version srm
       Bu  seçenek  kullanılarak,  tercih  edilmeyen  NFS  sürümü
       belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve
       sürüm 3'ü desteklemektedir. Şayet çekirdek modülü NFSv3 desteği
       olmadan derlenmiş ise, rpm.mountd --no-nfs-version 3 komutu
       kullanılmalıdır.

    -n, --no-tcp
       Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

    -P   Yoksayılır (unfsd ile uyumluluk??).

    -p num, --port num
       rpc.mountd'yi portmapper tarafından atana rasgele bir port
       yerine, num ile belirtilen port üzerinden bağlanmaya zorlar.

    -V srm, --nfs-version srm
       Bu  seçenek  kullanılarak,  tercih  edilen  NFS  sürümü
       belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve
       sürüm 3'ü desteklemektedir.

    -v, --version
       Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

TCP_WRAPPERS DESTEĞİ

    rpc.mountd'nin  bu  sürümü  tcp_wrapper  kütüphanesi  tarafından
    korunmaktadır. Kullanılmasını mümkün kılmak istiyorsanız, rpc.mountd'ye
    istemci erişimi vermek zorundasınız. Örneğin, .bar.com alan adındaki
    istemcilerden erişimlere izin vermek için /etc/hosts.allow dosyasına şu
    satırı eklemelisiniz:

    mountd: .bar.com

    Süreç ismi olarak mountd kullanmalısınız (komutun ismi farklı olsa
    bile).

    Daha  ayrıntılı  bilgi  için  tcpd(8) ve hosts_access(5) kılavuz
    sayfalarına bakınız.

İLGİLİ BELGELER

    exports(5), exportfs(8)), nfsd(8), rpc.rquotad(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/exports, /var/lib/nfs/xtab.

YAZAN

    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III ve diğerleri.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                25 Ağustos 2000         rpc.mountd(8)