Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    route - IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir

KULLANIM

    route [-CFvnee]
    route [-v] [-A aile] add [-net|-host] target [netmask amaskesi]
       [gw ageidi] [metric N] [mss M] [window P] [irtt I] [reject]
       [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A aile] del [-net|-host] target [gw ageidi]
       [netmask amaskesi] [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

AÇIKLAMA

    route, çekirdeğin IP yönlendirme tablosunu yönetir. Birincil kullanım
    şekli; ifconfig(8) uygulaması ile ayarlanmış bir arayüz üzerinden,
    belirtilmiş konaklara veya ağlara sabit yönlendirme yapmaktır.

    add veya del seçeneği kullanıldığı  durumlarda, route uygulaması
    yönlendirme  tablosunu  tekrar  düzenler.  Şayet  bu  seçenekler
    kullanılmamışsa, o an geçerli olan yönlendirme tablosunu görüntülenir.

SEÇENEKLER

    -A aile
       Tanımlanan adres ailesi kullanılir. (Örneğin: `inet')  Tam
       listeyi elde etmek için route --help komutunu kullanın.

    -F   Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme tablosu
       üzerinden işlem yapar. Öntanımlıdır.

    -C   Çekirdeğin yönlendirme arabelleği üzerinden işlem yapar.

    -v   Daha ayrıntılı bilgi verilir.

    -n   Sembolik konak isimlerini saptamaya  çalışmadan  adreslerin
       sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan
       kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.

    -n   Sembolik konak isimlerini saptamaya  çalışmadan  adreslerin
       sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan
       kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.

    -e   Yönlendirme tablosunu görüntülemek için için netstat(8) biçimini
       kullanır.

    -ee  Yönlendirme tablosundaki bütün parametreler ile oldukça uzun
       bir satır görüntülenmesine sebep olur.

    del  Belirtilen yolu siler.

    add  Belirtilen yolu ekler.

    target hedef ağ veya konak. Noktalar ile ayrılmış sayısal değerleri
       kullanabileceğiniz gibi ağ/konak ismini de yazabilirsiniz.

    -net  Hedefin bir ağ olduğunu gösterir.

    -host Hedefin bir konak olduğunu gösterir.

    netmask amaskesi
       Yeni bir ağ yolu eklenirken kullanılacak ağ maskesini gösterir.

    gw ageidi
       Paketler bu ageidi üzerinden yollanır.

       Bilgi: Belirtilen ageidi ilk ulaşılan olmalıdır. Bunun anlamı,
           öncelikle ağ geçidine sabit bir yol tanımlamış olmanız
           gerektiğidir. Şayet yerel arabirimlerden birinin adresini
           tanımlarsanız,  paketlerin  hangi  arabirim üzerinden
           gönderileceğini belirtmiş olursunuz.  Bu  BSD  tarzı
           uyumluluk içindir.

    metric N
       Yönlendirme tablosundaki metric alanını (yönlendirme süreçleri
       tarafından kullanılan), belirtilen N değerine ayarlar.

    window P
       Bu yol üzerinden yapılan işlemlerde TCP pencere boyutunu P
       değerine göre ayarlar. Bu genelde AX.25 ağlarda ve peşpeşe gelen
       pencereler ile uyumsuz sürücülerin olması durumunda kullanılır.

    irtt I Bu yol üzerinden yapılan bağlantılarda ilk tam dönüş süresi
       (irtt- initial round trip time) I milisaniye olarak ayarlanır.
       Bu değer 1-12000 arası olabilir. Bu seçenek genellikle AX.25
       ağlarda kullanılır. Şayet belirtilmezse, RFC 1122 öntanımlısı
       olan 300 ms'lik süre kullanılır.

    reject Bir yol aramasının başarısız olmasını sağlamak için engelleyici
       bir yol oluşturur. Bu seçenek, öntanımlı yolun kullanılmasından
       önce, ağların gizlenmesini sağlamak amacı ile kullanılabilir.
       BU, GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURMA ANLAMINDA ELE ALINMMALIDIR.

    mod, dyn, reinstate
       Düzeltilmiş veya dinamik bir yönlendirme yapar. Bu seçenekler
       teşhis  amaçlıdır  ve genelde sadece yönlendirme süreçleri
       tarafından kullanılırlar.

    dev If Yolun belirtilen aygıtla ilişkilendirilmesini güçlendirmek amacı
       ile kullanılır. Böylece çekirdeğin kendi içindeki aygıtı tespit
       etme denemesi yapmasına gerek kalmaz. Normal ağlar için bu
       seçeneğe ihtiyaç yoktur.

       Şayet dev If komut satırındaki son seçenek ise, dev kelimesi
       belitilmeyebilir (zaten öntanımlıdır).  Aksi  takdirde  yol
       düzenleyici seçeneklerinin sırası zaten önemli değildir (metric
       - netmask - gw - dev).

ÖRNEKLER

    route add -net 127.0.0.0
       Normal geridönüş aygıtı (loopback) girdisini ekler, ağ maskesi
       olarak 255.0.0.0 kullanılır. (Ulaşılan adresten tespit edilen A
       Sınıfı ağ). "lo" aygıtı ile uyumludur (bu aygıtın daha önceden
       ifconfig(8) ile doğru bir şekilde ayarlandığı varsayılır).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       "eth0" üzerinden 192.56.76.x ağına bir yönlendirme ekler. 192.*
       adresi zaten bir C sınıfı adres olduğu için, burada C Sınıfı ağ
       maskesi belirteci eklemeye gerek yoktur. Burada "dev" kelimesi
       kullanılmayabilir. Çünkü satırın en sonundaki seçenektir.

    route add default gw zigana-gecidi
       (Başka bir yolla eşleşme olmamışsa kullanmak için) Öntanımlı bir
       yol ekler. Bu yolu kullan bütün paketler "zigana-gecidi" ağ
       geçidinden  geçer.  Bu  yol  için  kullanılacak  aygıt,
       "zigana-gecidi"  ağ  geçidine  nasıl erişildiğine bağlıdır.
       "zigana-gecidi"ne olan sabit yol daha  önceden  ayarlanmış
       olmalıdır.

    route add ipx4 sl0
       "ipx4" konağına SLIP arabirimi üzerinden bir yol ekler. Burada
       "ipx4"ün bir SLIP konağı olduğu kabul edilmiştir.

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Bu komut, 192.57.66.x ağına, önceki SLIP arabiriminin ağ geçidi
       üzerinden bir yol ekler.

    route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Bu karanlıkta kalmış bir bilgidir. Bütün D Sınıfı (multicast) IP
       yollarının "eth0" üzerinden geçmesini sağlar. Çok görevli bir
       çekirdekte doğru olan normal ayar budur.

    route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Özel "10.x.x.x" ağının yolunun görünmemesini sağlar.

ÇIKTI

    Çekirdek  yönlendirme  tablosundaki  sütunların  anlamları aşağıda
    açıklanmıştır:

    Destination
       Hedef ağ veya hedef konak.

    Gateway
       Ağ geçidi adresi; belirtilmemişse "*".

    Genmask
       Hedef  ağ  için  ağ  maskesi;   konak  hedefler  için
       `255.255.255.255', öntanımlı (default) yol için `0.0.0.0'.

    Flags Kullanılabilecek seçenekler (flags) şunlardır:

         U (yönlendirme açık)
         H (hedef bir konak)
         G (kullanılan ağ geçidi)
         R (dinamik yönlendirme için eski yönlendirme geri alınmış)
         D (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik yüklenmiş)
         M (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik değiştirilmiş)
         A (addrconf tarafından yüklenmiş)
         C (arabellek girdisi)
         ! (girmek yasak; engellenmiş yol)

    Metric Hedefe  olan  uzaklık, genellikle atlama sayısı (hop) ile
       belirtilir. Güncel çekirdekler tarafından  kullanılmaz  ama
       yönlendirme süreçleri ihtiyaç duyabilir.

    Ref  Bu  yola yapılmış olan başvuru sayısı. Linux çekirdeğinde
       kullanılmamaktadır.

    Use  Yol aramalarının sayısı. -F veya -C seçeneğinin kullanıma bağlı
       olarak yol arabelleği ıskalamalarının (-F) ya da vuruşlarının
       (-C) sayısıdır.

    Iface Bu yoldan gönderilecek paketler için arabirim.

    MSS  Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı azami bölüt
       boyutu.

    Window Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı pencere
       boyutu.

    irtt  İlk RTT (ilk tam dönüş süresi - Round Trip  Time). Çekirdek
       bu değeri, herhangi bir beklemeye sebebiyet vermeyecek şekilde
       en uygun TCP protokolünü tespit etmekte kullanır.

    HH (cached only)
       Arabellekli yol için donanım başlık arabelleğini belirten ARP
       girdilerinin ve arabellekli yolların sayısını verir. Arabellekli
       yol arabirimi için bir donanım adresi gerekmiyor ise -1 döner.
       Örneğin "lo" için.

    Arp (cached only)
       Arabellekli  yol  için  donanım  adresinin  güncellenip
       güncellenmeyeceği.

DOSYALAR

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

İLGİLİ BELGELER

    arp(8), ifconfig(8), netstat(8), rarp(8).

TARİHÇE

    Linux için route Fred N. van Kepmen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
    tarafından yazılmış ve p115 için Johannes Stille ve Linus Torvalds
    tarafından düzenlenmiştir. mss ve window  seçenekleri  Alan  Cox
    tarafından Linux 1.1.22 için eklenmiştir. irtt desteği ve bunun netstat
    ile kaynaştırılması Bernd Eckenfels tarafından yapılmıştır.

YAZAN

    Phil Blundell <Philip.Blundell (at) pobox.com>.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa, <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005