Provided by: synaptic_0.63.1ubuntu6_i386 bug

NAME

    synaptic

SYNOPSIS

    synaptic [ -h ] [ -f=filtre-dosyası ] [ -i=başlangıç-filtresi ] [ -o
    opsiyon=değer ]

DESCRIPTION

    Synaptic bir apt grafiksel arayüzdür.

OPTIONS

    -h   yardım metni

    -f=filtre-dosyası
        alternatıif bir filtre dosyasını kullan

    -i=başlangıç-filtre-numarası
        numarası girilen filtreye açılışta geç

    -o opsiyon=değer
        APT opsiyonlarını belirler (ileri düzey kullanıcılar için)

AUTHORS

    Bu el kitabı sayfası Michael  Vogt  <mvo@debian.org>  tarafından
    hazırlanmıştır

                 Oct 27, 2002           SYNAPTIC(8)