Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    umount - dosya sistemlerini ayırır

KULLANIM

    umount [-hV]

    umount -a [-dflnrv] [-t sdstr]
    umount [-dflnrv] dizin | aygt [...]

AÇIKLAMA

    umount, dosya sistem(ler)ini, bağlı olduğu dosya hiyeraşisinden ayırır.
    Bir dosya sistemi, bağlandığı dizin adı verilerek belirtilir. Dosya
    sisteminin üzerinde olduğu özel aygıt isimlerinin belirtilmesi de işe
    yarayabilir ama bu yöntem oldukça eskidir. Ayrıca, bu aygıtın birden
    fazla dizine bağlandığı durumlarda hata oluşacaktır.

    Unutmayın ki, bir dosya sistemi "meşgul" iken onu ayıramazsınız.
    Örneğin; açık dosyalar var ise veya bir süreç oradaki bir dizin içinde
    çalışıyorsa ya da o dizindeki bir takas dosyası kullanımda ise ...
    Örneğin bir süreç libc'yi başlatır ve libc oradaki yerel dosyaları açar
    böyle bir durumda, süreç umount'u çalıştırabilse bile işlem başarılı
    olmaz. Bir delice ayırma işlemi bu sorunların üstesinden gelir.

    umount komutunun seçenekleri:

    -V   Sürüm bilgisini basar ve çıkar.

    -h   Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

    -v   Çıktı daha ayrıntılı olur.

    -n   Dosya sistemini /etc/mtab dosyasına yazmadan ayırır.

    -r   Ayırma işleminin hata vermesi durumunda, salt okunur olarak
       tekrar bağlar.

    -d   Ayrılan aygıtın dönüş (loop) aygıtı olduğu durumda, bu dönüş
       aygıtını ayrıca serbest bırakır.

    -a   /etc/mtab içinde tanımlı bütün dosya sistemlerini ayrılır.
       (umount 2.7 ve üzeri sürümlerde /proc dosya sistemi ayrılmaz.

    -t sdstr
       Olay,  sadece belirtilen türteki dosya sistemleri üzerinde
       gerçekleşir. Virgül ile ayırarak, birden fazla sanal dosya
       sistemi türü belirtilebilir. Listedeki dosya sistemi isimlerinin
       önüne no eki getirerek, üzerinde işlem yapılmasını istemediğiniz
       dosya sistemlerini belirtebilirsiniz.

    -f   Dosya sistemini mutlaka ayırmaya çalışır (erişilemeyen bir NFS
       sistemi olması durumunda). Linux 2.1.116 veya sonraki çekirdek
       sürümleriyle geçerlidir.

    -l   Ayırmak ne kelime, koparır (l, lazy'den gelir). Dosya sistemini
       dosya sistemi hiyerarşisinden koparır, meşgul olduğunu belirten
       herşeyi temizler. (Linux 2.4.11 veya daha üst sürümde çekirdek
       gerekir.)

DÖNÜŞ (LOOP) AYGITI

    Şayet bağlı bir dönüş aygıtı varsa (/etc/mtab içinde loop=... seçeneği
    varsa) veya -d seçeneği kullanılmışsa, umount komutu bu aygıtı serbest
    bırakır.  Askıda  kalmış  dönüş  aygıtları  losetup  -d  ile
    serbestleştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için losetup(8)'a bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

İLGİLİ BELGELER

    umount(2), losetup(8), mount(8).

GELİŞİM

    umount ilk olarak AT&T UNIX sürüm 6'da kullanılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003