Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

İSİM

    userdel - Bir kullanıcı hesabını ve onunla ilgili dosyaları siler

KULLANIM

    userdel [ -r ] kullanc

AÇIKLAMA

    userdel, userdel komutu, kullanc ile belirtilen hesabı silerek,
    sistem hesap dosyalarını değiştirir. Silinmeye çalışan  kullanc
    hesabı, sistemde var olan bir hesap olmalıdır. Var olmayan bir hesabı
    silemezsiniz.

    -r   Kullanıcının ev dizinindeki dosyalar, ev dizininin kendisi ve
       kullanıcının posta havuzu silinir. Diğer dosya sistemlerinde
       bulunan dosyalar silinmez. Bu nedenle bu dosyaları bulmak ve
       onları silmek sistem yöneticisinin görevidir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesap bilgileri
    /etc/shadow - güvenli kullanıcı hesap bilgileri
    /etc/group - grup bilgileri

YETERSİZLİKLER

    Kullanıcı  sisteme  bağlı  ise,  userdel  komutu  ile bu hesabı
    kaldıramazsınız.  Silmeye çalıştığınız hesaba ait  çalışan  bütün
    süreçleri  öldürmek  zorundasınız.  Bir  NIS  istemcisindeki  NIS
    özniteliklerini kaldıramayabilirsiniz. Bu işlem, NIS sunucu üzerinde
    gerçekleştirilmelidir.

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8),
    useradd(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at)  ix.netcom.com>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                                  userdel(8)