Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

İSİM

    usermod - bir kullanıcı hesabını düzenler

KULLANIM

    usermod [-c aklama] [-d evdizini [-m]]
        [-e biti_tarihi] [-f ask_sresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-l kullanc-ad] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [-o]] [-L|-U] kullanc

AÇIKLAMA

    usermod komutu, sistem hesap dosyalarını düzenlemeye, üzerlerinde
    değişiklik yapmaya yarar. Bu  komuta  uygulanabilecek  seçenekler
    şunlardır:

    -c aklama
       Kullanıcı parola dosyasındaki açıklama alanına girilecek yeni
       değeri belirtir. Normalde chfn(1) komutu ile düzenlenir.

    -d evdizini
       Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı ev dizinini belirtir.
       Şayet -m seçeneği belirtilmiş ise, kullanıcının hali hazırda
       kullanmakta olduğu ev dizininin içeriği yeni oluşturulan ev
       dizinine aktarılır.

    -e biti_tarihi
       Kullanıcı hesabının son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-
       AA-GG (Y: yıl, A: ay, G: gün) şeklinde belirtilir.

    -f ask_sresi
       Kullanıcı parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu
       hesabın tamamen kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin
       gün cinsinden değeri belirtilir. Bu değer 0 olarak belirtilirse,
       parolanın son kullanma tarihinde hesap kapatılır. -1 değeri
       verilirse, bu özellik iptal edilmiş olur. -1 değeri öntanımlı
       değerdir.

    -g birincil_grup
       Kullanıcının üyesi olacağı birincil grubun adı veya numarası
       belirtilir. Belirtilen grup, sistemde  önceden  tanımlanmış
       olmalıdır. Öntanımlı değer 1 dir.

    -g grup[,...]
       Kullanıcının üyesi olacağı ilave gruplar belirtilir. Her grup,
       diğerinden virgül ile ayrılır, arada boşluk bırakılmaz. Burada
       tanımlanan gruplar, -g ile tanımlanan grubun kısıtlamalarına
       tabidirler. Şayet kullanıcı listelenen gruplar haricinde bir
       grubun da üyesi ise, kullanıcı bu gruptan çıkarılır.

    -l kullanc-ad
       Sisteme girişte kullanıcının kullanacağı yeni isim. Sadece isim
       değişir, başka hiçbir şey değişmez. Kullanıcının ev dizininin
       ismi, yeni kullanıcı ismi ile bağlantı yapılmasını sağlamak için
       kullanc-ad ile tanımlanan yeni isme dönüşür.

    -p parola
       crypt(3) tarafından döndürülen şifrelenmiş paroladır.

    -s kabuk
       Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı kabuğun adıdır. Bu alan
       boş  bırakılırsa,  sistemin  öntanımlı  kabuğunun seçilmesi
       sağlanır.

    -u kull_kiml
       Kullanıcı kimliğinin sayısal değeridir. Bu değer, -o seçeneği
       kullanılmadığı sürece, eşsiz olmalıdır. Değer mutlaka pozitif
       bir sayı olmalıdır. 0 ile 99 arsındaki değerler sistem hesapları
       için ayrılmıştır. Bu değer değiştirildiği zaman; kullanıcının
       sahip olduğu bütün dosyaların ve kullanıcı ev dizinini kök dizin
       olarak kabul ederek, kullanıcı ev dizininin altındaki hiyeraşik
       yapı içindeki bütün dosyaların kullanıcı numarası otomatik
       olarak değişir. Kullanıcı ev dizininin dışındaki dosyaların
       kullanıcı   iyelik   numarası   kullanıcı   tarafından
       değiştirilmelidir.

    -L   Kullanıcı parolasını kilitler. Parolayı devre dışı bırakmak
       için, şifreli parolanın önüne '!' işareti koyar. Bu seçeneği -p
       veya -U seçenekleri ile birlikte kullanamazsınız.

    -U   Devre dışı bırakılmış bir kullanıcı parolasını tekrar açar.
       Yaptığı  iş  şifreli  parolanın  önündeki  '!'  işaretini
       kaldırmaktır. Bu seçeneği -p veya -L seçenekleri ile birlikte
       kullanamazsınız.

YETERSİZLİKLER

    usermod  komutu  ile,  sisteme  bağlı  bir  kullanıcının  adını
    değiştiremezsiniz. Kullanıcının tanımlayıcı numarasını değiştirmeye
    kalktığınız zaman, kullanıcının herhangi bir süreç çalıştırmadığından
    emin  olun.  Herhangi  bir  crontab dosyasının sahibini kendiniz
    değiştirmelisiniz. Çalışan herhangi bir işin sahibini de kendiniz
    değiştirmelisiniz.  NIS  sunuculardaki  NIS  ile  alakalı  bütün
    değişiklikleri kendiniz yapmalısınız

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow - güvenli kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/group  - grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3),  groupadd(8),  groupdel(8),
    groupmod(8), useradd(8), userdel(8).

YAZAN

    Julianne  Frances  Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  usermod(8)