Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rdev - kök aygıt biteşlemini, RAM disk boyutunu veya video kipini
    ayarlar/sorgular
    ramsize - RAM disk boyutunu ayarlar
    vidmode - video kipini ayarlar
    rootflags - kök aygıt seçeneklerini ayarlar

KULLANIM

    rdev   [ -rhV ] [ -o konum ] [ bitelem [ deer [konum ]]]
    rdev   [ -o konum ] [ bitelem [ kk_aygt [konum ]]]
    ramsize  [ -o konum ] [ bitelem [ boyut [konum ]]]
    vidmode  [ -o konum ] [ bitelem [ kip [konum ]]]
    rootflags [ -o konum ] [ bitelem [ seenekler [konum ]]]

AÇIKLAMA

    Herhangi bir argüman verilmemişse, rdev, geçerli kök dosya sistemi için
    bir  /etc/mtab  satırı görüntüler. ramsize, vidmode ve rootflags
    komutları argümansız kullanıldığında kullanım bilgileri görüntülenir.

    Bir i386 üzerindeki Linux çekirdeğinin önyükleme biteşlemi,  kök
    aygıtını, video kipini ve RAM disk boyutunu tanımlayan pek çok bayt
    çifti içerir. Bu bayt çiftleri, çekirdek biteşlemi içinde öntanımlı
    olarak, 504. (onluk tabanda) bayttan başlar:

      498 kök seçenekleri
      (500 ve 502 yedek)
      504 RAM Disk boyutu
      506 VGA kipi
      508 kök aygıt
      (510 önyükleme imzası)

    rdev işte bu değerleri değiştirir.

    bitelem  parametresinin  değeri,  Linux  çekirdeğinin  önyükleme
    biteşlemidir ve şunlar veya benzerleri olabilir:

      /vmlinux
      /vmunix
      /boot/bzImage-2.4.0
      /dev/fd0
      /dev/fd1

    rdev komutunu kullanırken, kk_aygt parametresinin değeri şunlar veya
    benzerleri olabilir:

      /dev/hda1
      /dev/hdf13
      /dev/sda2
      /dev/sdc4
      /dev/ida/c0d0p1

    Kök  aygıtı tanımlamak için virgülle ayrılmış ana ve alt aygıt
    numaraları da ana,alt biçiminde kullanılabilir.

    ramsize komutu için, boyut parametresinde RAM disk boyu kB cinsinden
    belirtilmelidir.

    rootflags  komutu  için,  seenekler  parametresi kök bağlanırken
    kullanılan ek bilgileri içermelidir. seenekler parametresinin şu an
    için tek etkisi, sıfırdan farklı bir değer ise; çekirdeği, kök dosya
    sistemini salt okunur kipte bağlanmaya zorlamaktır.

    vidmode komutu için, kip parametresi video kipini tanımlar:

      -3 = Prompt
      -2 = yayılmış VGA
      -1 = Normal VGA
      0 = istemde sanki 0 basılmış gibi
      1 = istemde sanki 1 basılmış gibi
      2 = istemde sanki 2 basılmış gibi
      n = istemde sanki n basılmış gibi

    Şayet bir değer belirtilmemişse, geçerli ayarları bulabilmek için
    biteşleme bakılır.

SEÇENEKLER

    -r   rdev'in ramsize gibi davranmasını sağlar.

    -R   rdev'in rootflags gibi davranmasını sağlar.

    -v   rdev'in vidmode gibi davranmasını sağlar.

    -h   Kullanım bilgilerini gösterir.

YAZILIM HATALARI

    rdev aracı, geçerli kök aygıt için isim bulmaktan başka bir şey için
    kullanıldığında, çekirdek biteşlemini, sihirli bir konumunda sihirli
    sayılar ile yamayan antik bir kotarımdır. i386 dışındaki platformlarda
    çalışmaz. Kullanımı gerçekten göz korkutucudur. Bunun yerine syslinux,
    grub veya lilo gibi bir önyükleyici kullanın.

GEÇMİŞ

    502. bayt konumu takas aygıtının (Linux 0.12) aygıt numarası olarak
    kullanıldı ve rdev -s veya swapdev bunu ayarlardı. Bununla birlikte,
    Linux 0.95'ten beri, bu sabit kullanılmıyor ve takas aygıtı, swapon()
    sistem çağrısı kullanılarak tanımlanıyor.

YAZANLAR

    ilk defa Werner Almesberger <almesber (at)  nessie.cs.id.ethz.ch>
    tarafından yazılmıştır.
    Peter  MacDonald  <pmacdona  (at)  sanjuan.UVic.CA>  tarafından
    değiştirildi. rootflags desteği Stephen Tweedie <sct (at) dcs.ed.ac.uk>
    tarafından eklendi.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004