Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-2_all bug

JMÉNO

    pfbtopfa - konvertuje Postscript .pfb fonty na formát .pfa použitím
    programu ghostscript

POUŽITÍ

    pfbtopfa vstup.pfb vstup.pfa

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) k převedení souboru ve formátu .pfb na
    soubor ve formátu .pfa.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.