Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-2_all bug

JMÉNO

    charmap - symboly pro definici kódování znaků

POPIS

    Popis kódování znakové sady (charmap) definuje znakovou sadu dostupných
    znaků a jejich kódování. Všechny podporované sady musí obsahovat
    portable character set (přenositelnou znakovou sadu).

  Syntaxe
    Popis znakové sady začíná hlavičkou, která obsahuje následující klíčová
    slova:

    <codeset>
       následované jménem znakové sady.

    <mb_cur_max>
       je následováno maximálním počtem bytů ve vícebytovém znaku. V
       současné době nejsou vícebytové znaky podporovány. Implicitní
       hodnota je 1.

    <mb_cur_min>
       je následováno minimálním počtem bytů na znak. Tato hodnota musí
       být menší nebo rovna mb_cur_max. Není-li zadána, považuje se za
       její hodnotu hodnota mb_cur_max.

    <escape_char>
       je následováno znakem, který má být použit jako prefix pro
       znaky,  které  je třeba interpretovat speciálním způsobem.
       Implicitně je to zpětné lomítko ( \ ).

    <comment_char>
       je následováno znakem, který bude použit pro uvození komentářů.
       Implicitně # .

    Vlastní definice začíná klíčovým slovem CHARMAP napsaným od prvního
    sloupce.

    Další řádky souboru mohou mít jeden ze dvou tvarů pro definici
    kódování:

    <symbolick-jmno> <kdovn> <koment>
       Definuje přesně jeden znak a jeho kódování.

    <symbolick-jmno>...<symbol.-jmno> <kdovn> <koment>
       Tato forma definuje několik znaků. To je užitečné jen pro
       vícebytové znaky, které nejsou momentálně podporovány.

    Poslední řádka definici znakové sady musí obsahovat END CHARMAP.

  Symbolická jména
    Symbolické jméno pro znak obsahuje pouze znaky z portable character
    set.  Samotné  jméno  je uzavřeno do <>.  Znaky následující po
    <escape_char> jsou interpretovány jako oni sami; například sekvence
    <\\\>> reprezentuje symbolické jméno \> uzavřené v ostrých závorkách.

  Kódování znaků
    Kódování může mít jednu ze tří forem:

    <escape_char>d<slo>
       s desítkovým číslem

    <escape_char>x<slo>
       s šestnáctkovým číslem

    <escape_char><slo>
       s osmičkovým číslem.

SOUBORY

    /usr/share/i18n/charmaps/*

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2.

DALŠÍ INFORMACE

    locale(1), localedef(1), localeconv(3), setlocale(3), locale(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlášení    chyb    najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 1994-11-28            CHARMAP(5)