Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

JMNO

    gshadow - stnov soubor se skupinami

POPIS

    /etc/gshadow Obsahuje stnov informace ke skupinovm tm. Obsahuje dky s
    pevnou strukturou, kde jsou jednotliv pole oddlen dvojtekami:

    o nzev skupiny

    o zaifrovan heslo

    o rkami oddlen seznam administrtor skupiny

    o rkami oddlen seznam len skupiny

    Pole pro nzev skupiny a heslo mus bt vyplnn. Zaifrovan heslo se skld ze
    znak 64 znakov abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti o hesle
    naleznete v crypt(3). Pokud pole s heslem obsahuje znak, kter nen
    platnm vsledkem funkce crypt(3), nap. ! nebo *, uivatel se nebude moci
    pomoc tohoto hesla pihlsit, ale zle tak na systmu pam(7).

    Heslo v tomto souboru m pednost ped heslem ze souboru /etc/group.

    M-li bt zachovna bezpenost hesel, nesm bt tento soubor iteln pro bn
    uivatele.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinovch tech

    /etc/gshadow
       citliv informace o skupinovch tech

VIZ TAK

    group(5), gpasswd(5), newgrp(5).