Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

JMNO

    passwd - seznam hesel uivatel

POPIS

    Passwd je iteln textov soubor, kter obsahuje seznam uivatel systmu a
    hesel, kter musej pout pro pstup. Seznam hesel uivatel by ml bt s prvy
    pro ten pro kadho, co v podku, protoe jsou hesla zaifrovna, ale zpisov
    prva m jenom superuivatel. Jestlie vytvote nov login, nechejte pole pro
    heslo przdn a pouijte passwd(1) pro doplnn. Hvzdika nebo nco podobnho
    v poli hesel zna, e tento uivatel se neme pihlsit pes login(1). Jestlie
    je v koenov adres v /dev/ram, tak muste uloit zmnn soubor hesel do
    vaeho koenovho adrese na disket n systm vypnete. Jestlie chcete vytvoit
    skupinu uivatel, jejich GID mus bt stejn a mus pro ni existovat zznam v
    souboru /etc/group, nebo skupina nebude existovat.

    Kad dek tvo jeden zznam, kter m nsledujc formt:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivch pol:

       login_name
            pihlaovac jmno uivatele systmu

       password zaifrovan heslo uivatele

       UID    seln identifikace uivatele (user ID)

       GID    seln identifikace skupiny (group ID)

       user_name (voliteln) poznmka (asto cel jmno uivatele)

       directory domovsk adres uivatele ($HOME)

       shell   program, kter je sputn po spnm pihlen (jestlie je
            przdn, pouije se /bin/sh).

SOUBORY

    /etc/passwd

DAL INFORMACE

    passwd(1), login(1), group(5)