Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-2_all bug

JMÉNO

    securetty - soubor obsahující seznam terminálů, ze kterých se může
    přihlásit superuživatel

POPIS

    Soubor /etc/securetty je používán programem (některými jeho verzemi)
    login(1);  obsahuje jména zařízení tty (po jednom na řádku bez
    uvozujícího /dev/)  ze kterých se  může  přihlásit  root.  Viz
    login.defs(5), pokud jsou používána stínová hesla.

SOUBORY

    /etc/securetty

DALŠÍ INFORMACE

    login(1), login.defs(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlášení    chyb    najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.