Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-2_all bug

JMÉNO

    services - databáze služeb sítě Internet

POPIS

    services je čitelný textový soubor poskytující převod mezi názvy služeb
    a jim příslušných čísel portů a protokolů. Každý síťový program by měl
    z tohoto souboru získat číslo portu a typ protokolu. Knihovna jazyka C
    poskytuje funkce getservent(3), getservbyname(3), getservbyport(3),
    setservent(3), a endservent(3), které slouží k obsluze této databáze.

    Čísla portů jsou přiřazována organizací IANA (Internet Assigned Numbers
    Authority), jejich současná strategie je přiřazovat jak TCP tak i UDP
    protokoly pro čísla portů. Proto má většina záznamů dva záznamy i pro
    služby provozované pouze nad TCP protokolem.

    Porty s čísly menšími  než  1024  mohou  být  přiřazeny  pouze
    superuživatelem (viz bind(2), tcp(7)  a udp(7)). To je proto, aby
    klienti, kteří se připojují na tyto porty mohli důvěřovat, že zde běží
    standardní  aplikace  a  ne nějaký prográmek nějakého uživatele.
    Standardní čísla portů specifikovaná IANA jsou normálně umístěna v této
    oblasti.

    Výskyt dané služby v databázi služeb ještě neznamená, že služba na
    tomto počítači momentálně běží, viz inetd.conf(5), kde je uvedeno více
    o konfiguraci internetových služeb. Mějte však na paměti, že ne všechny
    síťové služby musí být startovány pomocí inetd(8), a proto se nemusí
    vyskytovat v inetd.conf(5).  Např. news (NNTP) a mail (SMTP) servery
    jsou často inicializovány ve startovacích skriptech.

    Umístění souboru services je definováno konstantou _PATH_SERVICES v
    <netdb.h>. Obvykle je nastaveno na /etc/services.

    Každý řádek obsahuje jeden záznam ve tvaru:

       service-name  port/protocol  [aliases ...]

    kde:

    service-name
         je název služby pod kterým je známa a vyhledávána. Velikost
         písma je rozhodující. Často je klient pojmenován stejně jako
         služba samotná.

    port   je číslo portu v desítkové soustavě.

    protocol je typ použitého protokolu. Toto políčko by mělo vyhovovat
         záznamu ze souboru protocols(5). Obvyklé hodnoty jsou tcp a
         udp.

    aliases  toto je volitelný seznam přezdívek oddělený mezerou nebo
         tabulátorem. Opět zde rozhoduje velikost písmen.

    Jednotlivá pole jsou oddělena mezerami nebo tabulátorem.

    Komentáře začínají znakem # a pokračují až do konce řádku. Prázdné
    řádky jsou vynechány.

    service-name by mělo začínat na začátku řádku, protože mezery na
    začátku nejsou odstraňovány.  service-names mohou  být  jakékoliv
    tisknutelné znaky kromě mezery a tabulátoru, ale z důvodu kompatibility
    se doporučuje použít pouze znaky a-z, 0-9, a pomlčka (-).

    Řádky, které nevyhovují tomuto formátu, by se zde neměly vyskytovat.
    (V současné době jsou funkcemi getservent(3), getservbyname(3), a
    getservbyport(3) tiše ignorovány, ale na to by se nemělo spoléhat.)

    Tento soubor může být distribuován po síti přes jmenné služby jako
    Yellow Pages/NIS nebo BIND/Hesiod.

    Jednoduchý soubor services může vypadat nějak takto:

       netstat     15/tcp
       qotd      17/tcp     quote
       msp       18/tcp     # message send protocol
       msp       18/udp     # message send protocol
       chargen     19/tcp     ttytst source
       chargen     19/udp     ttytst source
       ftp       21/tcp
       # 22 - unassigned
       telnet     23/tcp

SOUBORY

    /etc/services
       databáze služeb sítě Internet

    <netdb.h>
       Definice konstanty _PATH_SERVICES

DALŠÍ INFORMACE

    listen(2),   endservent(3),  getservbyname(3),  getservbyport(3),
    getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8)

    Assigned Numbers RFC, nejnovější RFC 1700, (také známo pod STD0002)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o    hlášení    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.