Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

JMNO

    shadow - soubor se zaifrovanmi hesly

POPIS

    shadow obsahuje informace o zaifrovanch heslech uivatelskch t a
    voliteln me obsahovat informace o strnut hesel. Soubor obsahuje

      Pihlaovac jmno

      Zaifrovan heslo

      Poet dn od 1. ledna 1970, kdy bylo heslo naposledy zmnno

      Poet dn, po jejich uplynut me bt heslo zmnno

      Poet dn, po jejich uplynut mus bt heslo zmnno

      Poet dn ped lhtou, kdy je uivatel varovn, e heslo vypr

      Poet dn, po jejich uplynut po propadnut hesla je zablokovn et.

      Poet dn od 1. ledna 1970, kdy byl et zablokovn

      Rezervovan pole

    Pole hesla mus bt vyplnno. Zaifrovan heslo se skld ze 13 a 24 znak z 64
    prvkov mnoiny znak (a a z, A a Z, 0 a 9, . a /). crypt(3) obsahuje
    detailn informace o tom, jak interpretovat tento etzec.

    Datum posledn zmny hesla je dno potem dn od 1. ledna 1970. Heslo nesm
    bti znovu zmnno dokud dn neuplyne specifikovan poet dn, a mus bt zmnno
    po uplynut maximlnho potu dn. Pokud je minimln poet dn platnosti hesla
    vy ne maximln poet povolench dn, heslo neme bt zmnno uivatelem.

    et je povaovn za neaktivn a bude zablokovn, jestlie heslo nen zmnno
    bhem urenho potu dn po vypren platnosti hesla. et bude tak zablokovn v
    uren den nezvisle na ostatnch informacch o vypren hesla.

    Tyto  informace o heslu a dob jeho platnosti maj prioritu ped
    informacemi uloenmi v souboru /etc/passwd.

    Tento soubor nesm bt iteln dnmi uivateli, m-li bt ochrana hesel inn.

SOUBORY

    /etc/passwd - informace o uivatelskch tech
    /etc/shadow - zaifrovan hesla uivatel

DAL INFORMACE

    chage(1),  login(1),  passwd(1),  su(1),  sulogin(1M),  shadow(3),
    passwd(5), pwconv(8), pwunconv(8)

                                   SHADOW(5)