Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-2_all bug

JMÉNO

    shells - cesty přihlašovacích shellů

POPIS

    /etc/shells je textový soubor obsahující plná jména souborů, které
    mohou být použity jako přihlašovací shelly. Tento soubor je konzultován
    programem chsh(1) a je též možné, že i jinými programy.

    Pozor, některé programy používají tento soubor, aby zjistily, zda je
    uživatel platným uživatelem. Např. ftp démoni obvykle nepovolí přístup
    uživatelům, jejichž shell není v tomto souboru přítomen.

SOUBORY

    /etc/shells

PŘÍKLAD

    /etc/shells může obsahovat tyto cesty:

       /bin/sh
       /bin/csh

DALŠÍ INFORMACE

    chsh(1), getusershell(3)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlášení    chyb    najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 1993-11-21             SHELLS(5)