Provided by: ion3_20090110-2_i386 bug

NIMI

    Ion - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

    ion3 [valinnat]

KUVAUS

    Ion on näppäimistökäyttäjiä silmälläpitäen suunniteltu laatoitusta ja
    välilehtiä hyödyntävä ikkunanhallintaohjelma X11:lle.

VALINNAT

    -display kone:palvelin.näyttö
       X palvelin, johon ottaa yhteys.

    -conffile asetustiedosto
       Käytettävä asetustiedosto.

    -searchdir dir
       Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita
       tiedostoja.

    -oneroot
       Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi
       perinteinen (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä  näyttö
       voidaan   valita  -display  parametrillä  tai  DISPLAY
       ympäristömuuttujalla.

    -session session_name
       Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

    -help Näytä komentorivin ohje.

    -version
       Näytä Ionin versio.

    -about Näytä tietoja Ionista (versio, tekijä, lisenssi).

PERUSKÄSITTEET

    Tämä kappale on katsaus erilaisiin niin kutsuttuihin kappaleisiin,
    joita ilmenee Ionin hallitsemalla X-näytöllä, ja niiden suhteisiin
    tavallisessa kokoonpanossa. Sinun tarvitse ymmärtää nämä  suhteet
    tietääksesi milloin mitkäkin alempana kuvattavat näppäinsidonnat ovat
    käytettävissäsi. Jos kaipaat vielä tarkempaa kuvausta, esimerkiksi
    tehdäksesi omat asetustiedostot, katso Ionin seittisivulta saatavaa
    yksityiskohtaisempaa dokumentaatiota.

    Ylimmän tason kappaleista, joilla on merkitystä tässä yhteydessä,
    kutsutaan näytöiksi. Ne vastaavat fyysisiä näyttöjä. Näytöt sisältävät
    työpöytiä (jotka ovat itse eräänlaisia ryhmiä) ja kokoruudun tilassa
    olevia asiakasikkunoita. Nämä kappaleet ovat lomitettu siten, että vain
    yksi voi näkyä kerrallaan.

    Työpöydät  voivat  vuorostaan  sisältää   laatoituksia   sekä
    kelluvia/irroitettuja kehyksiä. Laatoitukset taasen sisältävät kehyksiä
    laatoitettuna täyttämään koko näytön, sekä mahdollisesti tilapalkin tai
    telakan (dock). Näyttöjen tapaan kehykset lomittavat muita kappaleita,
    mutta tässä tapauksessa lähinnä asiakasikkunaryhmiä.  Kehykset ovat
    suurimman osan ajasta ainut asia, minkä näet Ionista. Niillä voi olla
    reunakoristukset, ja lisäksi kehyksissä on  välilehti  jokaiselle
    lomitetulle kappaleelle.

    Kyselyt ovat näyttöjen tai kehysten alaosiin imestyviä laatikoita,
    jotka odottavat sinulta tekstin syöttöä jonkin  siitä  riippuvan
    toiminnon suorittamiseksi. Useimmat kyselyt tukevat tab-täydennystä.

SIDONNAT

    Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta
    (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla,
    joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L).
    Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa
    xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

    Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin,
    jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

  Yleisesti saatavilla olevat sidonnat
    Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
    Mod1+0
       Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen
       (työpöytä, kokoruudun asiakasikkuna).

    Mod1+comma, Mod1+period
       Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan
       kappaleeseen.

    Mod1+K K
       Mene ensimmäiseen huomiota vaativaan alueeseen, tai edelliseen
       aktiiviseen.

    Mod1+K T
       Poista kaikki merkinnät.

    Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2
       Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

    Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period
       Mene   seuraavalle/edelliselle   näytölle  usean  näytön
       järjestelmässä.

    Mod1+F9
       Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

    F12, Button3 painallus
       Näytä päävalikko.

    Button2 painallus
       Näytä ikkunavalikko.

    Mod1+Tab
       Kierrätä fokusta eteenpäin.

    Mod1+K Tab
       Kierrätä fokusta taaksepäin

    Mod1+K R
       Nosta aktiivista kappaletta, jos mahdollista.

  Näytöillä ja kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod1+C Sulje aktiivinen kappale.

  Kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Button3 painallus
       Näytä kontekstivalikko.

    Mod1+R Aloita siirto ja koonmuutostila.

    Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab
       Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama kappale.

    Button1 raahaus osassa border, Mod1+Button3 raahaus
       Muuta kehyksen kokoa.

    Mod1+Button1 raahaus
       Siirrä kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab
       Siirrä kappaletta kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla
       välilehti.

  Näytöillä ja ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat
    sidonnat
    Mod1+T Merkitse aktiivinen kappale.

    F1   Kysy ohjesivua näytettäväksi.

    Mod1+F1
       Näytä Ionin ohjesivu.

    F2   Käynnistä pääte-emulaattori.

    F3   Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

    Mod1+F3
       Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

    F4   Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

    F5   Kysy tiedostoa muokattavaksi.

    F6   Kysy tiedostoa näytettäväksi.

    F9   Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

    Mod1+G Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

    Mod1+M Näytä kontekstivalikko.

    Mod1+K D
       Irroita (kelluta) tai uudelleenliitä kappale sen edelliseen
       sijaintiin.

  Ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat
    Mod1+A Kysy liitettävää asiakasikkunaa.

    Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
    Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0
       Siirry n:teen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod1+K N, Mod1+K P
       Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod1+K comma, Mod1+K period
       Siirrä  kehyksessä  tällä  hetkellä  näytettävää kappaletta
       vasemmalle/oikealle.

    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Mod1+K A
       Liitä merkityt kappaleet tähän kehykseen.

  Kelluvissa/irroitetuissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Button1 kaksoisnapsautus osassa tab
       Kytke litistys päälle/pois.

    Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus  osassa  border,
    Mod1+Button1 napsautus
       Nosta kehys.

    Mod1+Button3 napsautus
       Alenna kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab
       Siirrä kehystä.

    Mod1+K B
       Laatoita kehys, jos työpöydällä ei ole kehystä

  Laatoituksien ja laatoitettujen kehysten sidonnat [mod_tiling]
    Mod1+S Halkaise tämänhetkinen kehys pystysuunnassa.

    Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab
       Siirry tämänhetkisen  kehyksen  yllä/alla/vasemmalle/oikealla
       olevaan kehykseen.

    Mod1+K S
       Halkaise tämänhetkinen kehys vaakasuunnassa.

    Mod1+K X
       Tuhoa tämänhetkinen kehys.

  Asiakasikkunoiden sidonnat
    Mod1+L Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin
       ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

    Mod1+K C
       Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

    Mod1+K Q
       Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle.
       Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

    Mod1+Return
       Muuta asiakasikkunaryhmän kokoruudun tilaa

  Siirto- ja koonmuutostilan sidonnat
    Escape Peruuta tilasta.

    Return Siirry tilasta pois.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Kasvata vastaavaan suuntaan.

    Shift+Left,  Shift+Right,  Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
    Shift+P, Shift+N
       Kutista vastaavaan suuntaan.

    Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
    Mod1+N
       Liiku vastaavaan suuntaan.

  Viestilaatikoiden ja kyselyiden sidonnat [mod_query]
    Escape, Control+G, Control+C
       Sulje kysely/viesti suorittamatta sidottuja toimintoja.

    Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down
       Vieritä viestiä tai täydennyksiä ylös/alas.

  Tekstinmuokkaussidonnat kyselyihin [mod_query]
    Nämä  näppäinsidonnat  vastaavat  tekstieditorin joe(1) sidontoja.
    Leikkaus ja liimaus toimii kuitenkin tavanomaisemmin, joskin näppäimet
    ovat vastaavat.

    Control+F, Control+B, Right, Left
       Siirry yksi merkki eteen/taakse.

    Control+E, Control+A, End, Home
       Mene rivin alkuun/loppuun.

    Control+X, Control+Z
       Ohita yksi sana eteen/taaksepäin

    Control+D, Delete
       Poista seuraava merkki.

    BackSpace, Control+H
       Tuhoa edellinen merkki.

    Control+W, Control+O
       Tuhoa yksi sana eteen/taakse.

    Control+J
       Tuhoa merkit rivin loppuun saakka.

    Control+Y
       Tuhoa koko rivi.

    Control+T
       Transponoi merkit.

    Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down
       Näytä seuraava/edellinen vastaus muistista.

    Button2 napsautus, Control+K C
       Liimaa teksti leikelaudalta.

    Control+K B
       Aloita tekstin valinta.

    Control+K Y
       Leikkaa valittu teksti.

    Control+K K
       Kopioi valittu teksti.

    Control+K G
       Lopeta tekstin valinta.

    Tab, Shift+Tab, Control+Tab
       Yritä täydentää syötetty teksti tai selaa täydennyksiä.

    Control+R, Control+S
       Täydennä historiasta

    Control+M, Return, KP_Enter
       Sulje kysely ja suorita sidottu toiminta.

  Valikoiden sidonnat [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Sulje valikko.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Suorita valinta.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

    BackSpace
       Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

    /etc/X11/ion3/cfg_ion.lua
       Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

    /etc/X11/ion3/cfg_*.lua
       Muita asetustiedostoja.

    /etc/X11/ion3/look_*.lua
       Ulkonäön asetustiedostoja.

    ~/.ion3/
       Käyttäjän asetustiedostot.

    ~/.ion3/cfg_ion.lua
       Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

    Ionin kotisivu, http://iki.fi/tuomov/ion/ (englanniksi).

    Dokumentti "Configuring and extending Ion3 with Lua" (englanniksi)
    nähtävissä Ionin kotisivulla.

    /usr/share/doc/ion3/

    X(7x), pwm3(1), joe(1)

TEKIJÄ

    Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

                                    ION(1)