Provided by: wesnoth-1.8-core_1.8.5-1_i386 bug

NIMI

    wesnoth - Taistelu Wesnothista, vuoropohjainen fantasiastrategiapeli

TIIVISTELM"A

    wesnoth [VALITSIMET] [DATAHAKEMISTO]

KUVAUS

    Taistelu Wesnothista on vuoropohjainen fantasiastrategiapeli.

    Kukista kaikki vihollisjohtajat kayttaen tarkoin valittua ydinjoukkoa
    ja huolehdi samalla kulta- ja kylaresursseistasi. Kaikilla yksikoilla
    on omat vahvuutensa ja heikkoutensa; jarjesta joukkosi mahdollisimman
    edullisiin asemiin estaen samalla vastustajia  tekemasta  samoin.
    Keratessaan kokemusta yksikot oppivat uusia taitoja ja kehittyvat
    voimakkaammiksi. Pelaa omalla kielellasi ja testaa taitojasi alykasta
    tietokonevastustajaa vastaan tai liity Wesnothin suureen nettipelaajien
    yhteisoon. Luo  omia,  uudenlaisia  yksikoita,  skenaarioita  tai
    kampanjoitasi ja jaa ne muiden pelaajien kanssa.

VALITSIMET

    --bpp luku
       Asettaa varisyvyyden (bits per pixel). Esimerkki: --bpp 32

    -c, --campaign
       Siirtyy suoraan kampanjanvalintavalikkoon.

    --config-dir nimi
       Asettaa kayttajan asetushakemiston nimen hakemistossa $HOME tai
       windowsin kansiossa "Omat tiedostot\Omat pelit".

    --config-path
       Nayttaa kayttajan asetushakemiston polun ja lopettaa.

    -d, --debug
       Mahdollistaa ylimaaraisia komentotila-asetuksia pelissa. (Katso
       wiki-sivulta http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode lisatietoja
       komentotilasta.)

    -e, --editor tiedosto
       Kaynnistaa pelinsisaisen karttaeditorin suoraan. Jos tiedosto on
       syotetty, komento vastaa -e --load:a

    --fps Nayttaa  pelin  kuvanpaivitysnopeuden  (frames  per second,
       paivityksia sekunnissa) ruudun kulmassa.

    -f, --fullscreen
       Kaynnistaa pelin kokoruututilassa.

    --gunzip sy"otetiedosto.gz
       Purkaa tiedoston, jonka tulisi olla gzip-muodossa, ja tallentaa
       sen ilman .gz-paatetta. Poistaa sy"otetiedosto.gz:n.

    --gzip sy"otetiedosto
       Pakkaa  tiedoston  gzip-muodossa,  tallentaa  sen  nimella
       sy"otetiedosto.gz ja poistaa sy"otetiedoston.

    -h, --help
       Nayttaa koosteen komentorivivalitsimista ja lopettaa.

    -l, --load tiedosto
       Lataa tallennuksen tiedosto normaalista tallennushakemistosta.
       Jos valitsinta -e tai --editor kaytetaan myos, kaynnistaa
       editorin tiedostossa oleva kartta avattuna. Jos kyseessa on
       hakemisto, kaynnistaa editorin kartanlatausdialogi avoinna.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa
       kaikkia   aihealueita.   Kaytettavissa   olevat   tasot:
       error, warning, info,debug. Oletuksena kaytetaan tasoa error.

    --logdomains
       Nayttaa listan kaikista lokin aihealueista ja lopettaa.

    --max-fps
       Asettaa  enimmaisarvon kuvanpaivitysten maaralle sekunnissa.
       Arvon tulee olla valilta 1-1000. Oletus on 50.

    -m, --multiplayer
       Kaynnistaa moninpelin. Joitakiin  valitsimia  voi  yhdistaa
       valitsimen --multiplayer kanssa, kuten alla selitetaan. Vain
       nama valinnaiset valitsimet voivat olla  taman  valitsimen
       jalkeen.

    --no-delay
       Kaynnistaa  pelin  ilman  viiveita  graafisen suorituskyvyn
       mittausta varten. Tama on automaattisesti paalla kaytettaessa
       valitsinta --nogui.

    --nocache
       Estaa valimuistin luomisen pelidatasta.

    --nomusic
       Kaynnistaa pelin ilman musiikkia.

    --nosound
       Kaynnistaa pelin ilman aania ja musiikkia.

    --path Nayttaa pelidatahakemiston nimen ja lopettaa.

    -r XxY, --resolution XxY
       Asettaa kuvatarkkuuden. Esimerkki: -r 800x600

    --smallgui
       Sallii  pienten  resoluutioiden kayton 800x480:een asti ja
       pienentaa muutamia kayttoliittyman elementteja.

    -s, --server [kone]
       Ottaa yhteyden valittuun koneeseen, muutoin ottaa yhteyden
       ensimmaiseen  palvelimeen  asetuksissa.  Esimerkki: --server
       server.wesnoth.org

    -t, --test
       Kaynnistaa pelin pienessa testiskenaariossa.

    --validcache
       Olettaa, etta valimuisti on validi. (Vaarallista.)

    -v, --version
       Nayttaa versionumeron ja lopettaa.

    -w, --windowed
       Kaynnistaa pelin ikkunoidussa tilassa.

    --with-replay
       Toistaa uusinnan pelista, joka ladataan valitsimella --load.

Valitsimen --multiplayer kanssa k"aytett"av"at valitsimet

    Osapuolikohtaisissa moninpelivalitsimissa on numero-kentta. Se taytyy
    korvata puolen numerolla. Yleensa numero on 1 tai 2, mutta voi olla
    suurempikin riippuen valitun skenaarion mahdollisesta pelaajamaarasta.

    --ai_confignumero=arvo
       Valitsee asetustiedoston tekoalyn lataamiseksi talle puolelle.

    --algorithmnumero=arvo
       Valitsee  puolta  kontrolloivalle  tekoalylle  tavallisesta
       poikkeavan algoritmin. Mahdollisia arvoja: idle_ai, sample_ai.

    --controllernumero=arvo
       Valitsee puolen kontrolloijan. Mahdolliset arvot ovat human ja
       ai.

    --era=arvo
       Talla  valitsimella  voi  valita  pelattavan  aikakauden
       oletusaikakauden sijaan. Aikakausi valitaan tunnisteen (id)
       perusteella.   Aikakaudet   on   kuvattu   tiedostossa
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       Lopettaa  skenaarion  paatyttya  nayttamatta  voitto-  tai
       havioikkunaa, joka taytyisi sulkea klikkaamalla OK:ta. Tata
       kaytetaan myos skriptatussa suorituskykytestauksessa.

    --nogui
       Kaynnistaa pelin ilman graafista kayttoliittymaa. Toimiakseen
       taman taytyy olla valitsimen --multiplayer edella.

    --parmnumero=nimi:arvo
       Asettaa puolelle lisaparametreja. Nama parametrit riippuvat
       valitsimien --controller ja --algorithm arvoista. Tama valitsin
       on todennakoisesti hyodyllinen vain oman tekoalyn kehittajille.
       (Ei viela dokumentoitu taydellisesti.)

    --scenario=arvo
       Valitsee  moninpeliskenaarion  tunnisteen  (id) perusteella.
       Oletustunniste on multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumero=arvo
       Valitsee  liittouman  talle  puolelle  kaytossa  olevalta
       aikakaudelta. Liittouma valitaan tunnisteen (id) perusteella.
       Liittoumat on kuvattu tiedostossa data/multiplayer.cfg.

    --turns=arvo
       Asettaa vuorojen maaran valittuun skenaarioon. Oletus on 50.

EXIT STATUS

    Normal exit status is 0. An exit status of 1 indicates an (SDL, video,
    fonts, etc) initialization error. An exit status of 2 indicates an
    error with the command line options.

TEKIJ"AT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Muokannut Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ja
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.  Suomentanut Wesnothin suomennosryhma
    (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Taman  manuaalin  alkuperaisversion  kirjoitti  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Kay virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJ"ANOIKEUS

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version
    2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty;
    not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MY"OS

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)