Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.5-1_i386 bug

NIMI

    wesnothd - Taistelu Wesnothista -moninpelipalvelin

TIIVISTELM"A

    wesnothd [-dv] [-c polku] [-p portti] [-t luku] [-T luku]
    wesnothd -V

KUVAUS

    Hallitsee   Taistelu   Wesnothista   -moninpeleja.  Osoitteessa
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on lista komennoista,
    jotka palvelin hyvaksyy pelin kautta (/query ...) tai FIFOsta.

VALITSIMET

    -c polku, --config polku
       Kertoo  wesnothdille  kaytettavan asetustiedoston sijainnin.
       Osiossa PALVELIMEN ASETUKSET alla kerrotaan sen  syntaksi.
       Palvelinprosessin  saa  lukemaan  asetustiedoston  uudestaan
       lahettamalla sille SIGHUPin.

    -d, --daemon
       Kaynnistaa wesnothdin taustaprosessina.

    -h, --help
       Kertoo, mita komentorivivalitsimet tekevat.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa
       kaikkia   aihealueita.   Kaytettavissa   olevat   tasot:
       error, warning, info,debug.     Oletuksena     kaytetaan
       sever-aihealueella tasoa info ja muualla tasoa error.

    -p portti, --port portti
       Sitoo  palvelimen  annettuun porttiin. Oletuksena kaytetaan
       porttia 15000.

    -t luku, --threads luku
       Asettaa   verkkoyhteyksia   odottavien   tyolaissaikeiden
       enimmaismaaran (oletus: 5, maksimi: 30).

    -T luku, --max-threads luku
       Asettaa  luotavien  tyolaissaikeiden enimmaismaaran. Arvo 0
       poistaa rajoituksen. (Oletus on 0.)

    -V, --version
       Nayttaa versionumeron ja lopettaa.

    -v, --verbose
       Laittaa vianjaljityslokin kirjoittamisen paalle.

PALVELIMEN ASETUKSET

  Yleinen syntaksi on:
    [tagi]

       avain="arvo"

       avain="arvo,arvo,..."

    [/tagi]

  Globaalit avaimet:
    allow_remote_shutdown
       Jos  asetettu  arvoon  no  (oletus),  "shut_down"-  ja
       "restart"-pyynnoteivat vaikuta, elleivat ne tulo FIFO:sta. Aseta
       arvoon yes salliaksesi etasammutuksen yllapitajan kaskylla.

    ban_save_file
       Taydellinen tai suhteellinen polku (gzip-pakattuun) tiedostoon,
       jota palvelin voi lukea ja kirjoittaa. Estot tallennetaan tahan
       tiedostoon ja luetaan siita palvelimen kaynnistyessa.

    compress_stored_rooms
       Maarittaa, pitaisiko  huonetiedostot  lukea  ja  kirjoittaa
       pakatussa muodossa. Oletuksena kylla(yes).

    connections_allowed
       Sallittujen yhteyksien maara samasta IP:sta. Arvo 0 poistaa
       rajoituksen. (Oletus on 5.)

    disallow_names
       Nimet tai nimimerkit, joita palvelin ei hyvaksy. Jokerimerkeista
       toimivat * ja ?. Lisatietoja: glob(7). Oletusarvot (kaytossa,
       kun    muita    ei    ole    annettu)    ovat:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Polku FIFOon, jonne voi kirjoittaa palvelinkomentoja (samoja
       kuin  komennolla  /query  wesnothissa).  Jos   jatetty
       maarittelematta, kaytetaan kaannon aikana maariteltya polkua
       (oletus: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Sallittu maara viesteja ajanjaksossa, joka  on  maaritelty
       asetuksella messages_time_period. (Oletus on 4.)

    messages_time_period
       Ajanjakso  (sekunneissa),  jota  kaytetaan  viestitulvinnan
       havaitsemisessa. (Oletus on 10.)

    motd  Paivan viesti.

    new_room_policy
       Maarittaa, ketka voivat tehda uusia huoneita palvelimella.
       Mahdollisia arvoja on everyone, registered, admin ja nobody
       (kaikki, rekisteroityneet, yllapitaja tai ei kukaan. Tassa
       jarjestyksessa). Oletusarvona on everyone

    passwd Salasana, jolla saa yllapitajan oikeudet (via /query admin
       password).

    replay_save_path
       Hakemisto, johon palvelin tallentaa pelien uusinnat. (Muista
       vinoviiva lopussa!) Oletus on ", joka tarkoittaa hakemistoa,
       jossa wesnothd kaynnistettiin.

    restart_command
       Komento,  jota  palvelin  kayttaa  kaynnistaakseen  uuden
       palvelinprosessin restart-komennosta (Annettavissa vain FIFOn
       kautta. Katso allow_remote_shutdown-asetus).

    room_save_file
       Polku, jossa huonetiedot tulisi olla  tallennettuna.  Tama
       tiedosto  luetaan  palvelimen kaynnistyessa ja kirjoitetaan
       myohemmin. Jos tyhja tai asettamatta, huoneita ei ladata eika
       tallenneta.

    save_replays
       Valitsee, tallentaako palvelin automaattisesti pelien uusinnat.
       (Oletus: false)

    versions_accepted
       Pilkuilla eroteltu lista palvelimen hyvaksymista versioista.
       Jokerimerkeista toimivat * ja ? (Oletus on palvelimen versiota
       vastaava wesnothin versio).
       Esimerkki: versions_accepted="*" hyvaksyy minka tahansa version.

    user_handler
       Kayttajakasittelijan nimi. Talla hetkella kaytettavissa olevat
       kasittelijat  ovat  forum  (jolla  wesnothd  yhdistetaan
       wesnoth.orgin  phpbb-foorumin  tietokantaan)  ja  sample
       (esimerkkitoteutus kayttajakasittelijan rajapinnasta; jos kaytat
       tata mihinkaan todelliseen, olet taysin hullu). Oletusarvo on
       forum. Myos [user_handler]-osio taytyy lisata, ks. alla.

  Globaalit tagit:
    [redirect] Talla tagilla maaritellaan palvelin, jolle uudelleenohjataan
    tietyt asiakasversiot.

       host  Osoite palvelimelle, johon ohjataan.

       port  Portti, johon yhdistetaan.

       version
           Pilkuilla  eroteltu   lista   versioista,   jotka
           uudelleenohjataan.  Jokerimerkit toimivat samoin kuin
           asetuksessa versions_accepted.

    [ban_time] Talla tagilla maaritellaan helppokayttoisia avainsanoja
    valiaikaisten estojen pituuksille.

       name  Estoajasta kaytettava nimi.

       time  Ajan pituuden maaritelma. Muoto on: %d[%s[%d%s[...]]]
           jossa %s on s (sekunteja), m (minuutteja), h (tunteja), D
           (paivia), M (kuukausia) tai Y (vuosia) ja %d on luku. Jos
           maaretta ei anneta, kaytetaan oletuksena minuutteja.
           Esimerkki: time="1D12h30m" luo estoajan, joka kestaa 1
           paivan, 12 tuntia ja 30 minuuttia.

    [proxy] Talla tagilla kasketaan palvelinta toimimaan valityspalvelimena
    ja ohjaamaan asiakkaiden pyynnot maaratylle palvelimelle. Hyvaksyy
    samat avaimet kuin [redirect].

    [user_handler] Saataa kayttajakasittelijan asetukset. Kaytetyt avaimet
    riippuvat siita, mika kasittelija on valittu avaimella user_handler.
    Jos asetuksissa ei ole [user_handler]-osiota, palvelin kaynnistyy ilman
    nimimerkkien rekisterointipalvelua.

       db_host
           (user_handler=forum) Tietokantapalvelimen konenimi.

       db_name
           (user_handler=forum) Tietokannan nimi.

       db_user
           (user_handler=forum)  Kayttajanimi, jolla kirjaudutaan
           tietokantaan.

       db_password
           (user_handler=forum) Kyseisen kayttajan salasana.

       db_users_table
           (user_handler=forum) Taulun nimi, johon phpbb-foorumisi
           tallentaa  kayttajadatansa.  Todennakoisimmin tama on
           <tauluetuliite>_users (esim. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=sample) Sen taulun nimi, johon wesnothd
           tallentaa oman datansa kayttajista. Tama taulu pitaa
           luoda   manuaalisesti,   esim.:   CREATE   TABLE
           <taulunnimi>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample) Aika, jonka kuluttua rekisteroity
           nimimerkki vanhenee (paivissa).

    [mail]  Saataa  asetukset  SMTP-palvelimelle,  jonka   kautta
    kayttajakasittelija  voi  lahettaa  postia.  Talla  hetkella vain
    esimerkkikasittelijan kaytossa.

       server Postipalvelimesi konenimi.

       username
           Kayttajanimi, jolla kirjaudutaan postipalvelimelle.

       password
           Kyseisen kayttajan salasana.

       from_address
           Postisi vastausosoite.

       mail_port
           Portti, jota postipalvelimesi kayttaa. Oletus on 25.

EXIT STATUS

    Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit
    status of 2 indicates an error with the command line options.

TEKIJ"AT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>. Muokannut Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>      ja      Thomas     Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Taman  manuaalin  alkuperaisversion
    kirjoitti Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>. Suomentanut Wesnothin
    suomennosryhma (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Kay virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJ"ANOIKEUS

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version
    2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty;
    not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MY"OS

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)