Provided by: aptitude_0.6.3-2ubuntu4_i386 bug

NIMI

    aptitude - kehittynyt kayttoliittyma pakettienhallintaan

KOMENTORIVI

    aptitude [<valitsimet>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | upgrade}

    aptitude [<valitsimet>...] {changelog | dist-upgrade | download |
        forbid-version | hold | keep-all | markauto | purge |
        reinstall | remove | show | unmarkauto} paketit...

    aptitude [<valitsimet>...] search hakuehdot...

    aptitude [-S <tnimi>] [-u | -i]

    aptitude help

KUVAUS

    aptitude on tekstipohjainen kayttoliittyma Debian GNU/Linux
    -jarjestelman pakettienhallintaan.

    Se nayttaa kayttajalle pakettiluettelon ja mahdollistaa
    pakettienhallinnan, johon sisaltyy mm. pakettien asennus, paivitys ja
    poistaminen. Naita toimintoja on mahdollista kayttaa seka
    vuorovaikutteisesti etta komentorivilta

KOMENTORIVITOIMINNOT

    Ensimmainen viivalla ("-") alkamaton komentoriviparametri tulkitaan
    toiminnoksi, joka ohjelman halutaan suorittavan. Jos komentorivilla ei
    ole annettu toimintoa, aptitude kaynnistyy vuorovaikutteiseen tilaan.

    Kaytettavissa olevat toiminnot ovat

    install
      Asenna yksi tai useampia paketteja. Pakettien nimet annetaan
      listana "install"-komennon perassa; jos paketin nimessa on
      aaltoviiva "~", se tulkitaan hakuehdoksi, ja jokainen hakuehtoa
      vastaava paketti asennetaan (katso lukua "Hakuehdot" aptituden
      kayttooppaassa).

      Halutun version paketista voi valita lisaamalla nimeen "=<versio>",
      esimerkiksi "aptitude install apt=0.3.1". Samoin paketin voi valita
      halutusta arkistosta lisaamalla "/<arkisto>", esimerkiksi "aptitude
      install apt/experimental".

      Kaikkia komentorivilla annettuja paketteja ei valttamatta asenneta;
      voit saada aptituden tekemaan jotain muuta paketille lisaamalla
      "toimintomerkin" paketin nimeen. Esimerkiksi aptitude remove
      wesnoth+ asentaa wesnoth-paketin, ei poista sita. Kaytettavissa
      olevat toimintomerkit ovat:

      <paketti>+
        Asenna <paketti>.

      <paketti>+M
        Asenna <paketti> ja merkitse se automaattisesti asennetuksi
        (huomaa, etta jos mikaan muu paketti ei riipu <paketti>:sta, se
        poistetaan saman tien).

      <paketti>-
        Poista <paketti>.

      <paketti>_
        Siivoa <paketti>: poista se asetustiedostoineen.

      <paketti>=
        Jaadyta <paketti>: peruuta sille maaritetty asennus, paivitys
        tai poisto, ja esta paketin automaattinen paivitys myohemmin.

      <paketti>:
        Sailyta <paketti> nykyisessa versiossaan: peruuta sille
        maaritetty asennus, paivitys tai poisto. Toisin kuin jaadytys
        (ylla), paketin myohempaa automaattista paivitysta ei esteta.

      <paketti>&M
        Merkitse <paketti> automaattisesti asennetuksi.

      <paketti>&m
        Merkitse <paketti> kasin asennetuksi.

      Jos "install"-komennolle ei anneta yhtaan argumenttia, suoritetaan
      kaikki aiemmin tehtaviksi merkityt toimenpiteet.

        Huomaa
        Kun olet myontynyt viimeiseen vahvistuspyyntoon,
        "Install"-komento muokkaa aptituden suoritettavien toimintojen
        tietovarastoa. Jos siis annat komennon "aptitude install foo
        bar" ja keskeytat asennuksen, sinun on ajettava viela esim.
        "aptitude remove foo bar" peruuttaaksesi asennuskaskyn.

    remove, purge, hold, keep, reinstall
      Nama komennot toimivat kuten "install", mutta oletustoiminto on
      vastaavasti poisto, siivous, jaadytys, sailytys tai
      uudelleenasennus. Toimintomerkkien kaytto toimii myos samoin. Ero
      jaadytyksen ja sailytyksen valilla on, etta jaadytys estaa myos
      tulevat paivitykset, mutta sailytys vain peruuttaa nyt maaritellyt
      toimenpiteet.

      Esimerkiksi "aptitude remove '~ndeity'" poistaa kaikki paketit,
      joiden nimessa on merkkijono "deity".

    markauto, unmarkauto
      Merkitse paketit asennetuiksi automaattisesti tai kasin. Pakettien
      maaritys tapahtuu kuten "install"-komennossa ylla. Esimerkiksi
      "aptitude markauto '~slibs'" merkitsee kaikki ryhman "libs" paketit
      automaattisesti asennetuiksi.

      Lisaa tietoa automaattisesti asennetuista paketeista on aptituden
      kayttooppaan luvussa "Automaattisesti asennettujen pakettien
      hallinta".

    forbid-version
      Esta paketin paivitys tiettyyn versioon. Tama estaa aptitudea
      paivittamasta pakettia annettuun versioon, mutta sallii paivitykset
      myohempiin versioihin. Oletuksena aptitude valitsee version, johon
      paketti muuten paivitettaisiin, mutta taman valinnan voi ohittaa
      lisaamalla "=<versio>" paketin nimeen, esimerkiksi "aptitude
      forbid-version vim=1.2.3.broken-4".

      Tasta komennosta on hyotya haluttaessa valttaa rikkinaisia
      versioita paketeista tarvitsematta asettaa ja poistaa jaadytyksia
      kasin. Jos sittenkin haluat asentaa estetyn version,
      "install"-komento poistaa eston.

    update
      Paivita saatavilla olevien pakettien luettelo palvelimilta (tama on
      sama kuin "apt-get update").

    upgrade
      Paivita asennetut paketit tuoreimpiin saatavilla oleviin
      versioihinsa. Asennettuja paketteja poistetaan vain jos ne ovat
      kayttamattomia (katso aptituden kayttooppaan lukua "Automaattisesti
      asennettujen pakettien hallinta"); uusia paketteja ei asenneta.

      Paketti sailytetaan nykyisessa versiossaan, jos sita ei ole
      mahdollista paivittaa nama rajoitukset huomioiden. Komennolla
      dist-upgrade saat paivitettya myos tallaiset paketit.

    dist-upgrade
      Paivita asennetut paketit tuoreimpaan saatavilla olevaan versioon
      asentaen ja poistaen paketteja, jos on tarpeen. Tama komento tekee
      enemman kuin upgrade ja saattaa siis tehda jotain epamieluisaakin.
      Kayttajia suositellaan tarkistamaan taman komennon ehdottamat
      toimenpiteet huolellisesti tai kayttamaan turvallisempaa
      upgrade-komentoa.

    keep-all
      Peruuta kaikki paketeille maaritetyt toimenpiteet. Kaikki
      maaritetyt asennukset, poistot ja paivitykset peruutetaan.

    forget-new
      Unohda mitka paketit ovat "uusia" (sama kuin "f":n painaminen
      vuorovaikutteisessa tilassa).

    search
      Etsi paketteja hakuehdoilla. Hakuehdot annetaan "search"-komennon
      jalkeen komentorivilla. Kaikki hakuehtoihin tasmaavat paketit
      naytetaan, esimerkiksi "aptitude search '~N'" nayttaa kaikki
      "uudet" paketit. Hakulausekkeet on selitetty aptituden kayttooppaan
      luvussa "Hakuehdot".

      Jos et anna -F-valitsinta, aptitude search tulostaa paketit
      tamankaltaisesti:

        i  apt               - Advanced front-end for dpkg
        pi apt-build            - frontend to apt to build, optimize and in
        cp apt-file            - APT package searching utility -- command-
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF Parser utilities

      Kukin hakutulos on omalla rivillaan. Ensimmainen merkki kertoo
      paketin nykyisen tilan; yleisimmat tassa ovat p, paketista ei ole
      jalkeakaan jarjestelmassa, c, paketti on poistettu, mutta sen
      asetustiedostot ovat viela olemassa, i, paketti on asennettu, ja v,
      paketti on naennainen. Toinen merkki kertoo paketille suoritettavan
      toiminnon, jos sellainen on maaritetty. Yleisimmat vaihtoehdot
      tassa ovat i, paketti asennetaan, d, paketti poistetaan, ja p,
      paketti poistetaan asetustiedostoineen. Jos kolmas merkki naytossa
      on A, paketti on automaattisesti asennettu.

      aptituden kayttooppaan luku "Pakettien tietojen nayttaminen"
      sisaltaa taydellisen luettelon mahdollisista tila- ja
      toimintomerkeista.

    show
      Nayta yksityiskohtaiset tiedot yhdesta tai useammasta paketista.
      Pakettien nimet annetaan "show"-komennon jalkeen komentorivilla.
      Jos annettu nimi sisaltaa "~"-merkin, se kasitetaan hakuehdoksi, ja
      kaikki siihen tasmaavat paketit naytetaan (lisatietoa aptituden
      kayttooppaan luvussa "Hakuehdot").

      Jos ylimaaraisia tietoja annetaan vahintaan tasolla 1
      (komentorivilla on annettu ainakin yksi -v-valitsin), tiedot
      naytetaan paketin kaikista versioista. Muussa tapauksessa tiedot
      naytetaan "saatavilla olevasta versiosta" (versiosta, jonka
      "aptitude install" noutaisi).

      Voit nayttaa jonkin muun version tiedot lisaamalla =<versio>
      paketin nimeen. Voit nayttaa tietysta arkistosta saatavilla olevan
      version tiedot lisaamalla /<arkisto> paketin nimeen. Jos kaytat
      kumpaa tahansa naista, vain valitun version tiedot naytetaan
      riippumatta lisatietojen nayttotasosta.

      Jos lisatietojen nayttotaso on vahintaan 1, naytetaan myos paketin
      arkkitehtuuri, pakattu koko, tiedostonimi ja MD5-summa. Jos
      nayttotaso on vahintaan 2, valitut versiot naytetaan kustakin
      arkistosta, josta ne loytyvat.

    clean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot (yleensa hakemistosta
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot, jotka eivat enaa ole
      saatavilla palvelimilta. Tama sallii varaston pitkaaikaisen kayton
      ilman, etta sen koko kasvaisi rajoituksetta.

    changelog
      Nouda ja nayta kunkin annetun paketin tai lahdekoodipaketin
      Debian-muutosloki.

      Naytettava muutosloki otetaan oletuksena versiosta, jonka komento
      "aptitude install" asentaisi. Voit valita muun version lisaamalla
      =<versio> paketin nimeen. Voit myos valita arkiston lisaamalla
      /<arkisto> paketin nimeen.

    download
      Nouda paketin tuoreimman version pakettitiedosto tyohakemistoon.

      Noudetun paketin versio on oletuksena se, jonka komento "aptitude
      install" asentaisi. Voit valita muun version lisaamalla =<versio>
      paketin nimeen. Voit myos valita arkiston lisaamalla /<arkisto>
      paketin nimeen.

    help
      Nayta lyhyt yhteenveto kaytettavissa olevista komennoista ja
      valitsimista.

VALITSIMET

    Seuraavia valitsimia voi kayttaa muokkaamaan ylla kuvailtujen
    komentojen toimintaa. Vaikka kaikki komennot eivat huomioi kaikkia
    valitsimia, soveltumattomat valitsimet vain sivuutetaan, ja komento
    suoritetaan.

    -D, --show-deps
      Nayta asennus- ja poistokomentojen yhteydessa myos lyhyet
      yhteenvedot pakettien automaattisen asennuksen tai poiston syista.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Ala asenna tai poista paketteja, ainoastaan nouda ne
      pakettivarastoon. Pakettivarasto on oletuksena hakemistossa
      /var/cache/apt/archives.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <muotoilu>, --display-format <muotoilu>
      Maarita komennon search tulosteessa kaytettava muotoilu.
      Esimerkiksi <muotoilu>-argumentin arvo "%p %V %v" nayttaa paketin
      nimen, sen asennetun version ja saatavilla olevan version.
      Kayttooppaan luvussa "Pakettien nayton asetukset" on selitetty
      <muotoilu>n mahdolliset arvot.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f
      Yrita korjata rikkinaisten pakettien riippuvuuksia enemman, jopa
      niin, etta kaikkia komentorivilta annettuja toimintoja ei
      valttamatta suoriteta.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
      Nayta lyhyt avustusteksti. Tama on sama kuin help-komento.

    -P, --prompt
      Nayta aina kehote, vaikka pyydetyt toiminnot olisivatkin ainot,
      jotka suoritetaan.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends

      "Al"a kasittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja
      asennettaessa (tama ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja
      ~/.aptitude/config maaritellyt asetukset).

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
      Kasittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja asennettaessa
      (tama ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja
      ~/.aptitude/config maaritellyt asetukset).

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
      Komentorivilta suoritettaessa tulosta suoritettavat toiminnot
      ruudulle, mutta ala suorita niita. Tata voi kayttaa ilman
      root-oikeuksia. Kokoruudun tilassa avaa varasto vain luettavaksi
      riippumatta siita oletko root.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
      Jos kaytetty komento muokkaa pakettien tiloja, merkitse komento
      suoritettavaksi, mutta ala viela suorita sita. Tallaiset siirretyt
      toiminnot voit suorittaa myohemmin komennolla aptitude install
      (ilman muita argumentteja). Tama vastaa sita, etta kokoruudun
      tilassa merkitsisi samat toimenpiteet ja poistuisi.

      Esimerkiksi aptitude --schedule-only install evolution merkitsee
      evolution-paketin asennettavaksi myohemmin.

    -t <julkaisu>, --target-release <julkaisu>
      Aseta julkaisu, josta paketit asennetaan. Esimerkiksi "aptitude -t
      experimental ..." valitsee asennettavat paketit
      experimental-julkaisusta, ellei yksittaiselle paketille ole
      maaritetty muuta (esimerkiksi tietyn version asennus).
      Komentorivikomennoille "changelog", "download" ja "show" tama on
      sama kuin lisaisi /<julkaisu> jokaisen paketin nimen peraan; muilla
      komennoilla tama vaikuttaa oletuksena saatavilla olevaan versioon
      kuten apt_preferences(5) kuvaa.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus APT::Default-Release.

    -O <j"arjestys>, --sort <j"arjestys>
      Maarita jarjestys, jossa komennon search tuloste naytetaan.
      Esimerkiksi "installsize" jarjestaa paketit nousevaan jarjestykseen
      paketin asennetun koon mukaan. Kayttooppaan luvussa "Pakettien
      jarjestyksen asetukset" on kerrottu mahdolliset jarjestykset.

    -o <avain>=<arvo>
      Maarita asetus suoraan, esimerkiksi -o Aptitude::Log=/tmp/loki
      tulostaa lokin aptituden toiminnasta tiedostoon /tmp/loki.
      Asetukset on selitetty aptituden kayttooppaan luvussa
      "Asetustiedosto"

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Ala nayta tietoja edistymisesta, mika tekee tulostuksesta
      lokitettavaa. Taman valitsimen voi antaa useita kertoja, mika tekee
      tulostuksesta viela vahaisempaa, mutta toisin kuin apt-get,
      aptitude ei oleta -y-valitsinta kun -q on annettu useammin kuin
      kerran.

      Valinnainen =<n> asettaa suoraan hiljaisuustason (esimerkiksi
      ohittamaan tiedostossa /etc/apt/apt.conf olevan asetuksen). Tama
      saa ohjelman kayttaytymaan ikaankuin -q olisi annettu tasmalleen
      <n> kertaa.

    -V, --show-versions
      Nayta, mitka versiot paketeista asennetaan.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Tulosta enemman tietoja joidenkin komentojen (esim. show)
      toiminnasta. Taman valitsimen voi antaa monta kertaa; mita useampia
      kertoja, sita enemman tietoja tulostetaan.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Nayta aptituden versionumero ja hieman tietoa kaannosymparistosta.

    --visual-preview
      Asennettaessa tai poistettaessa paketteja ala nayta tavallista
      komentorivikehotetta, vaan kaynnista koko ruudun liittyman
      esikatseluruutu.

    -w <leveys>, --width <leveys>
      Maarita nayton leveys komennon search tulostetta varten.
      Oletusarvona kaytetaan paatteen leveytta.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Vastaa kaikkiin kylla/ei-kysymyksiin kylla. Erityisesti paketteja
      asennettaessa, paivitettaessa tai poistettaessa ei tulosteta
      kehotetta. Tama ei vaikuta "vaarallisten" toimintojen kehotteisiin,
      esimerkiksi haluttaessa poistaa valttamaton paketti. Tama ohittaa
      valitsimen -P.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Nayta kuinka paljon kukin asennettava, paivitettava tai poistettava
      paketti vaatii tai vapauttaa tilaa levylta.

      Tata vastaa asetustiedoston asetus
      Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Seuraavat valitsimet vaikuttavat koko ruudun kayttoliittymaan, ja ne on
    tarkoitettu lahinna sisaiseen kayttoon. Yleensa niita ei tarvitse
    kayttaa.

    -S <tnimi>
      Lataa laajennetut tilatiedot tiedostosta <tnimi>.

    -u
      Aloita pakettiluettelon paivitys heti kaynnistyksen jalkeen. Tata
      valitsinta ei voi kayttaa yhdessa valitsimen -i kanssa.

    -i
      Nayta esikatseluruutu heti kaynnistyksen jalkeen (sama kuin
      kaynnistaisi ohjelman ja painaisi "g"). Tata valitsinta ei voi
      kayttaa yhdessa valitsimen "-u" kanssa.

ENVIRONMENT

    HOME
      Jos $HOME/.aptitude on olemassa, aptitude tallettaa asetuksensa
      tiedostoon $HOME/.aptitude/config. Muuten se hakee kayttajan
      kotihakemiston getpwuid(2)-kutsulla ja tallettaa asetustiedostonsa
      sinne.

    PAGER
      Jos tama ymparistomuuttuja on asetettu, "aptitude
      changelog"-komento kayttaa sita muutoslokien nayttoon. Jos sita ei
      ole asetettu, aptitude kayttaa oletuksena ohjelmaa more.

    TMP
      Jos ymparistomuuttujaa TMPDIR ei ole asetettu, aptitude tallettaa
      tilapaistiedostonsa hakemistoon TMP, jos se on asetettu. Muuten
      nama talletetaan hakemistoon /tmp.

    TMPDIR

      aptitude tallettaa tilapaistiedostonsa taman ymparistomuuttujan
      nimeamaan hakemistoon. Jos TMPDIR ei ole asetettu, aptitude kayttaa
      TMP:a. Jos myos TMP on asettamaton, aptitude kayttaa hakemistoa
      /tmp.

KATSO MY"OS

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<lang>/index.html from
    the package aptitude-doc-<lang>

AUTHORS

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Author.

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Author.

    Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>
      Suomennos

COPYRIGHT

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License as
    published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
    License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
    General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this manual page; if not, write to the Free Software Foundation,
    Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

[FIXME: source]                          APTITUDE(8)