Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1build1_i386 bug

NOME

    wesnoth - Battle for Wesnoth, un xogo fantástico de estratexia por
    turnos

SINOPSE

    wesnoth [OPCINS] [RUTA_S_DATOS]

DESCRICIÓN

    Battle for Wesnoth é un xogo fantástico de estratexia por turnos

    Derrota a tódolos líderes inimigos usando un cadro de tropas ben
    escollido, tendo en conta a xestión dos teus recursos de ouro e vilas.
    Tódalas unidades teñen as súas propias fortalezas e debilidades; para
    gañar, desprega as túas forzas para que teñan as máximas vantaxes
    mentres lle impides ós teus inimigos face-lo mesmo. A medida que as
    unidades conseguen experiencia, adquiren novas habilidades e fanse máis
    poderosas. Xoga na túa propia lingua e proba as túas habilidades contra
    un opoñente por ordenador intelixente, ou únete á gran comunidade de
    xogadores en liña de Wesnoth. Crea as  túas  propias  unidades
    personalizadas, escenarios ou campañas, e comparteos cos demais.

OPCIÓNS

    --bpp nmero
       establece o valor de BitsPerPixel. Exemplo: --bpp 32

    -c, --campaign
       vai directamente ó menú de selección de campaña.

    --config-dir nome
       sets the user configuration directory to name under $HOME or "My
       Documents\My Games" for windows.

    --config-path
       mostra a ruta do directorio de configuración do usuario e sae.

    -d, --debug
       activa opcións de modo de comando adicionais no xogo (consulte a
       páxina  wiki en http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode para
       obter máis información sobre o modo de comando).

    --dummy-locales
       usa localizacións falsas especiais para cambiar a calquera
       lingua incluso se esa lingua non está instalada para todo o
       sistema.

    -e, --editor file
       start the in-game map editor directly. If file is specified,
       equivalent to -e --load

    --fps amosa o número de imaxes por segundo ó que se está executando o
       xogo, nunha esquina da pantalla.

    -f, --fullscreen
       executa o xogo a pantalla completa.

    --gunzip ficheiroentrada.gz
       descomprime un ficheiro que debería estar en formato gzip e
       gárdao co sufixo .gz. O ficheiroentrada.gz eliminarase.

    --gzip ficheiroentrada
       comprime  un  ficheiro  con  formato  gzip,  gárdao  coma
       ficheiroentrada.gz e elimina ficheiroentrada.

    -h, --help
       amosa un resumo das opcións de liña de comandos na saída
       estándar, e sae.

    -l, --load ficheiro
       loads the savegame file from the standard save game directory.
       If the -e or --editor option is used as well, starts the editor
       with the map from file open. If it is a directory, the editor
       will start with a load map dialog opened there.

    --log-nivel=dominio1,dominio2,...
       establece o nivel de severidade dos dominios de log.  Pódese
       usar all para referirse a calquera dominio de log. Niveis
       dispoñibles: error,warning, info, debug. Por defecto úsase o
       nivel error.

    --logdomains
       Mostra unha lista de tódolos dominios de log e sae.

    --max-fps
       o número de imaxes por segundo que pode amosar o xogo, o valor
       debe estar entre 1 e 1000, o predeterminado é 50.

    -m, --multiplayer
       executa o xogo en multixogador. Hai opcións adicionais que poden
       usarse xunta con --multiplayer tal como se explica máis abaixo.

    --no-delay
       executa o xogo sen retrasos para probas de rendemento gráfico.
       Isto actívase automaticamente con --nogui.

    --nocache
       deshabilita a caché de datos de xogo.

    --nomusic
       executa o xogo sen música.

    --nosound
       executa o xogo sen son e sen música.

    --path amosa o nome do directorio de datos do xogo e sae.

    -r XxY, --resolution XxY
       establece a resolución da pantalla. Por exemplo: -r 800x600

    --smallgui
       permite usar resolucións de pantalla inferiores a 800x480 e
       redimensiona un poucos elementos da interface.

    -s, --server [máquina]
       conéctase á máquina especificada se existe,  noutro  caso
       conéctase  ó  primeiro servidor das preferencias. Exemplo:
       --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       executa o xogo nun pequeno escenario de proba.

    --validcache
       asume que a caché é válida. (perigoso)

    -v, --version
       amosa o número de versión e sae.

    -w, --windowed
       executa o xogo nunha ventá.

    --with-replay
       reproduce a partida cargada ca opción --load.

Opcións para --multiplayer

    As opcións multixogador específicas dun bando márcanse con nmero.
    nmero tense que substituír por un número de bando. Normalmente é 1 ou
    2 pero depende do número de xogadores posible do escenario escollido.

    --algorithmnmero=valor
       selecciona un algoritmo non estándar para que o  use  o
       controlador da IA dese bando. Valores dispoñibles: idle_ai e
       sample_ai.

    --controllernmero=valor
       selecciona o controlador deste bando. Valores dispoñibles: human
       e ai.

    --era=valor
       use esta opción para xogar na era seleccionada en vez de na era
       Default. A era elíxese mediante un id. As eras descríbense no
       ficheiro data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       sae unha vez se rematou o escenario, sen mostrar un diálogo de
       victoria ou derrota que require que o usuario prema Aceptar.
       Isto tamén se emprega para probas de rendemento automatizadas
       mediante scripts.

    --nogui
       executa o xogo sen GUI. Debe aparecer antes de --multiplayer
       para ter o efecto desexado.

    --parmnmero=nome:valor
       establece parámetros adicionais para este bando. Este parámetro
       depende das opcións usadas con --controller e --algorithm.
       Debería ter únicamente utilidade para a xente que está deseñando
       a súa propia IA. (ainda non documentado de forma completa)

    --scenario=valor
       selecciona un escenario multixogador polo id. O id do escenario
       predeterminado é multiplayer_The_Freelands.

    --sidenmero=valor
       selecciona unha facción da era actual para este bando. A facción
       elíxese mediante un id. As faccións descríbense no ficheiro
       data/multiplayer.cfg.

    --turns=valor
       establece o número de turnos para o escenario elixido. Por
       defecto é 50.

AUTOR

    Escrito por David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editado por Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> e
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Esta  páxina  de  manual escribiuna orixinalmente Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Visite o sitio oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Isto é Software Libre; este software está licenciado baixo a GPL
    versión 2, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non
    existe NINGUNHA garantía; nin sequera para o SEU USO COMERCIAL ou
    ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

CONSULTE TAMÉN

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)