Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    lilo.conf - a lilo konfigurációs fájlja

LEÍRÁS

    Ezt a fájl alapértelmezésben /etc/lilo.conf, a boot loader-t telepítő
    lilo használja (lásd még lilo(8)).

    Egy példa a lilo.conf fájlra:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-1.5.99
           label = try
       image = /zImage-1.0.9
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    A fenti minta konfigurációs fájl meghatározza, hogy a lilo a /dev/hda1
    Master  Boot  Record-ját  használja.  (A  lilo  egyéb  irányú
    felhasználásának,  valamint  más  operációs  rendszerekkel  való
    együttműködésének  leírásához  lásd még a user.tex fájlt a lilo
    dokumentációjából.)

    Bootolás előtt a boot betöltő 4 másodpercet (40 tizedmásodpercet) fog
    várni  arra, hogy a felhasználó megnyomja a [Shift] billentyűt.
    Amennyiben ez nem történik meg, az első előforduló kernel image
    (/zImage-1.5.99, amely valószinűleg öt perccel korábban volt telepítve)
    kerül betöltésre. Amennyiben a felhasználó [Shift]-et nyom, a boot
    betöltő megkérdezi, hogy melyik image kerüljön betöltésre. Abban az
    esetben, ha Ön elfelejtette volna a lehetséges opciókat, nyomja meg a
    [TAB] billentyűt (vagy a [?]-t ha US billentyűzete van), és megjelenik
    egy menü a következő opciókkal: betöltésre kerülhet a vadonatúj kernel,
    vagy egy régebbi, megbízható kernel, vagy egy olyan kernel, amelyik egy
    más root fájl rendszeren található (abban az  esetben,  ha  az
    alapértelmezett root fájl rendszeren valami végzetes hibát követett
    el), vagy betölthet egy más operációs rendszert.  Maximum 16 image
    sorolható fel a lilo.conf-ban.

    Ahogy az a fenti példából is kiderül, a konfigurációs fájl elején
    néhány globális opció beállítása találató (az első 6 sor a fenti
    példában), amelyeket a különböző image-ek opcióinak leírása követ. Egy
    image-t jellemző opció felülírja a globális opciót.

GLOBÁLIS OPCIÓK

    Sokféle lehetséges kulcsszó létezik. Az  alábbi  leírás,  néhány
    rövidítéstől eltekintve, majdnem szószerint követi a user.tex-ben
    olvashatókat.

    backup=backup-fjl
       Átmásolja az eredeti boot sectort a backup-file -ba (amely
       szintén lehet egy eszköz, például /dev/null) a /boot/boot.NNNN
       helyett.

    boot=boot-eszkz
       Meghatározza annak az eszköznek a nevét (például egy partíció a
       merevlemezen) amely tartalmazza a boot szektort. Amennyiben ez a
       kulcsszó nem jelenik meg, a boot szektor arról az eszközről lesz
       olvasva (és esetleg arra is lesz írva), amelyik pillanatnyilag
       root partícióként van csatlakoztatva.

    compact
       Ez az opció azt jelenti, hogy a lilo megpróbálja egyesíteni a
       szomszédos szektorokra irányuló olvasási kéréseket egyetlen
       olvasási kéréssé. Ez nagymértékben lerövidíti a betöltési időt,
       és a map fájl is kisebb lesz. A hajlékony lemezről történik.

    default=nv
       Az itt választott image lesz az alapértelmezett boot image.
       Amennyiben a 'default' opció nincs specifikálva, a konfigurációs
       fájlban elsőként előforduló image lesz felhasználva.

    delay=tsecs
       Meghatározza tizedmásodpercekben azt az időt, amennyit a boot
       betöltő várhat addig, ameddig elkezdi betölteni az első image-t.
       Ez azon rendszerek esetében lehet hasznos, amelyek azonnal boot-
       olnak  a  merevlemezről  miután  a  billentyűzet-használat
       engedélyezve van. A boot betöltő nem vár, ha a 'delay' hiányzik
       vagy értéke 0.

    disk=eszkznév
       Az itt megadott lemezegység nem standard paramétereit határozza
       meg. Részletesebb leírás a user.tex "Disk geometry" fejezetében
       található.

    disktab=disktab-fjl
       Meghatározza a lemezegység paraméter-táblázatának nevét. A map
       telepítő a /etc/disktab fájlt keresi, amennyiben a 'disktab'
       opció hiányzik. A paraméter használata nem ajánlott.

    fix-table
       Ez az opció lehetővé teszi, hogy a lilo megváltoztassa a 3
       dimenziós  címeket  a  partíciós táblában. Minden partíció
       bejegyzés tartalmazza a partíció első és utolsó szektorainak 3D-
       s (szektor/fej/cilinder) és lineáris címét. Ha egy partíció
       határai nincsenek sávokhoz igazítva,  és  egyes  operációs
       rendszerek (pl. PC/MS-DOS vagy OS/2) ugyanazt a merevlemezt
       használják, megtörténhet, hogy ezek megváltoztatják a 3D-s
       címet. A lilo csak olyan partíción tárolhatja a boot szektorát
       amelyen a két tipusú cím megegyezik. Amennyiben a fenti opció be
       van állítva, a lilo kijavítja a helytelen 3D-s kezdő címeket.

       FIGYELMEZTETÉS: Ez nem garantálja, hogy más operációs rendszerek
       később nem próbálják meg visszaállítani a címeket. Ugyanakkor az
       is lehetséges, hogy ennek a változtatásnak más, nem várt
       következményei is lesznek. A helyes megoldás az, hogy  a
       lemezegységet újrapartícionáljuk egy olyan programmal, amely a
       partíció határait a sávokhoz igazítja. Továbbá néhány merevlemez
       esetében (például nagy kapacitású EIDE lemezeknél, amelyeknél
       engedélyezve van a cím transzláció) bizonyos körülmények közt
       elkerülhetetlenek  a  konfliktusban  levő  partíciós  tábla
       bejegyzések.

    force-backup=backup-fjl
       Ugyanaz, mint a 'backup' azzal a különbséggel, hogy felülírja a
       régi backup másolatot, amennyiben az létezik.

    ignore-table
       Az opció hatására a lilo mellőzi a helytelen partíciós táblákat.

    install=boot-szektor
       Az itt megjelölt fájlt mint boot szektort telepíti.  Amennyiben
       az  'install' opció nem jelenik meg, a /boot/boot.b lesz
       felhasználva alapértelmezésben.

    linear A szektor/fej/cilinder tipusú 3D-s címzés helyett lineáris
       címzést  használ.  A lineáris címek futás közben lesznek
       transzlatálva, és nem függnek a merevlemez geometriájától.
       Megjegyzendő, hogyha a 'linear' opció be van állítva, a boot
       lemezek nem használhatók más rendszernél, mert az a BIOS
       függvény, amely lemez geometriáját hivatott megállapítani nem
       működik megbízhatóan  floppy  lemezek  esetében.  Ha  nagy
       merevlemeznél a /sbin/lilo olyan lemezterületekre fog utalni,
       amelyek nem elérhetők, mert a 3D-s szektorcímek nem ismertek a
       rendszer betöltése előtt.

    lock  Engedélyezi a boot parancssorok automatikus bejegyzését, mint
       alapértelmezetteket a következő rendszerbetöltésekhez. Ilyen
       formában a lilo mindaddig ugyanazt az opciót fogja használni,
       ameddig az felül nem lesz írva manuálisan.

    map=map-fjl
       Meghatározza a map fájl helyét. Ha az opció nincs beállítva, a
       /boot/map fájl lesz felhasználva.

    message=zenet-fjl
       Meghatároz egy fájlt, amely egy üzenetet tartalmaz. A fájl
       tartalma a boot prompt előtt fog megjelenni. Miután a "LILO"
       megjelent  a  képernyőn, nem kerül megjelenésre az üzenet
       mindaddig, amíg a lilo egy billentyű lenyomására vár. Az üzenet-
       fájlban az FF karakter ([Ctrl L]) törli a képernyőt. Az üzenet
       maximális hossza 65535 byte. Ha az üzenet fájl meg volt
       változtatva, vagy át volt másolva, a map fájlt újra létre kell
       hozni.

    nowarn Letiltja  a  lehetséges  veszélyekre  utaló  figyelmeztető
       üzeneteket.

    optional
       Az 'optional' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re
       érvényes.

    password=jelsz
       A 'password=...' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re
       érvényes.

    prompt Megpróbál  belépni a boot promptba anélkül, hogy előzetes
       billentyű lenyomásra várna. Ha a 'prompt' be van állítva és
       nincs 'timeout', felügyelet nélküli reboot nem lehetséges.

    restricted
       A 'restricted' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re
       érvényes.

    serial=paramterek
       Engedélyezi a vezérlést egy soros portról. Inicializálja a
       specifikált soros portot és a boot betöltő fogadja az onnan
       valamint a billentyűzetről érkező inputokat. A soros portról
       érkező break jel megfelel a [shift] billentyű megnyomásának.
       Valamennyi boot image-et ajánlott jelszóval védeni, amennyiben a
       soros hozzaférés kevésbé biztonságos, mint a konzolhozzaférés,
       például ha a soros port egy modemhez kapcsolódik. A paraméter-
       karakterlánc szintaxisa:

         <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

       <port>: a soros port sorszáma, 0-tól számozva. A COM1-nek 0
       felel meg (/dev/ttyS0), stb. Mind a négy port használható
       (amennyiben jelen vannak).

       <bps>:  A  soros  port baud rate-je. A következő értékek
       használhatól: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 és 9600 bps.
       Az alapértelmezett érték 2400 bps.

       <parity>: a soros porton használt paritás. A boot betöltő nem
       veszi figyelembe az inputok paritását, és maszkolja a 8. bitet.
       A következő (kis- vagy nagybetűs) karakter határozza meg a
       paritást: n - nincs paritás, e - even paritás, o - odd paritás.

       <bits>: a bitek száma egy karakterben. Csak 7 és 8 bites
       karakterek használata megengedett. Amennyiben nincs paritás, az
       alapértelmezett érték 8, even vagy odd paritás esetén ez az
       érték 7.

       Ha a 'serial' opció be van állítva,  a  'delay'  értéke
       automatikusan 20-ra fog nőni.

       Példa:  serial=0,2400n8  az  alapértelmezett  értékekkel
       inicializálja a COM1-et.

    timeout=tsecs
       Megadhatjuk  a  bilentyűzetre  vonatkozó  várakozási  időt
       ezredmásodpercben.   Amennyiben   az   itt   beállított
       időintervallumban  egyetlen  billentyűt  sem  nyom  meg  a
       felhasználó, az első image kerül betöltésre. Hasonló módon a
       jelszó bekérésére sem kerül sor, ha a felhasználó ez alatt az
       idő alatt egyetlen billentyűt sem nyom meg. Az alapértelmezett
       érték végtelen.

    verbose=szint
       Beállítja a készített reportok részletességét. Minél nagyobb az
       érték, annál részletesebb lesz a kimenet. Amennyiben a lilo
       parancssorában szerepel a -v, a szint annak megfelelően nőni
       fog. A maximális részletesség értéke 5.

    A globális opciók között tetszés szerint szerepelhetnek a következő
    kernel konfigurációs paraméterek: append, ramdisk, read-only, read-
    write, root és vga Amennyiben ezek nincsenek specifikálva a kernel
    image konfigurációs részében, az alapértelmezett értékeik lesznek
    felhasználva.

PER-IMAGE FEJEZET

    A per-image fejezet kétféleképpen kezdődhet: vagy egy

      image=elrsi t

    sorral (egy fájlt vagy eszközt jelöl, amely egy Linux kernel boot
    image-ét tartalmazza), vagy egy

      other=elrsi t

    sorral, amely egy tetszőleges rendszer betöltését jelenti.

    Az első esetben, meg kell adni azon szektorok intervallumát, amelyek
    map-elve lesznek:

    range=kezdet-vg

    A második esetben (egy másik rendszer lesz betöltve) három opció van:

    loader=lnc-betlt
       Ez határozza meg a felhasználásra kerülő lánc betöltőt (chain-
       loader). Alapértelmezésben a /boot/chain.b lesz felhasználva.
       Ha a bootolás nem az első merevlemezről vagy nem floppyról
       történik, a lánc betöltőt kötelező megadni.

    table=eszkz
       Meghatározza az eszközt, amely a partíciós táblát tartalmazza.
       Amennyiben ez a változó nincs megadva, a boot betöltő nem fogja
       a betöltött operációs rendszerhez továbbítani a partícióra
       vonatkozó információkat.  (Néhány operációs rendszer más módon
       határozza meg a partíciót, amelyről be volt töltve. Például az
       MS-DOS általában a saját boot szektorában tárolja a boot lemez
       fizikai adatait.) Megjegyzendő, hogy a /sbin/lilo -t újra kell
       futtatni, ha a map-elt partíciós tábla referenciája a 'table'
       paraméterrel meg volt változtatva.

    unsafe Letiltja a boot szektorhoz való hozzáférést a map létrehozás
       idejére.  Ez nem engedélyez néhány tesztet, többek között a
       partíciós tábla tesztjét. Ha a boot szektor egy fix-formázott
       floppy-lemez  eszközön  van, az 'unsafe' használatánál nem
       szükséges egy olvasható lemezt helyezni a meghajtóba, ameddig a
       map telepítő fut. Az 'unsafe' és a 'table' opciók egymást
       kizárják.

    Mindkét esetben a következő opciókat lehet használni:

    label=nv
       A boot betöltő minden image specifikáció fájlnevét használja (az
       út nélkül) az illető image azonosítására. Ezt a nevet lehet
       megváltoztatni a 'label' változó segítségével.

    alias=nv
       Egy második nevet is meg lehet adni ugyanannak a bejegyzésnek az

    lock  (Lásd fent.)

    optional
       Nem veszi figyelembe az image-t, amennyiben az a map létrehozás
       időpontjában nem áll rendelkezésre.  Ez abban az  esetben
       hasznos, ha olyan kernelt tesztelünk, amely nincs mindig jelen.

    password=jelsz
       Az image levédése jelszóval.

    restricted
       Az image betöltésénél a jelszó csak akkor szükséges, ha a
       paraméterek parancssorban vannak megadva (pl. single).

KERNEL OPCIÓK

    Amennyiben a betöltött image egy Linux kernel, akkor ennek a kernelnek
    parancssorban paramétereket lehet átadni.

    append=karakterlnc
       A kernelnek átadott paraméter sorhoz fűz opciókat. Ez olyan
       hardware esetében használatos, amelyeknél a paramétereket az
       automatikus felismerés nem ismeri fel teljes egészükben, vagy
       amelyek esetében egy automatikus felismerési eljárás veszélyes
       lenne. Példa:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=karakterlnc
       Ugyanaz, mint az 'append', de minden egyéb opciót töröl (pl.
       törli  a  root  eszközt). Mivel a 'literal' használatával
       létfontosságú opciókat lehet szándék nélkül törölni, ez az opció
       nem használható a globális szekcióban.

    ramdisk=mret
       Megadja az opcionális RAM diszk méretét. Zéró azt jelenti, hogy
       nem kell RAM diszket létrehozni. Amennyiben ez az opció nincs
       jelen, a boot image-ben specifikált RAM diszk mérete lesz
       felhasználva.

    read-only
       Azt jelzi, hogy a root fájlrendszer csak olvasható (read-only)
       módban lesz csatolva. Általában a rendszert indító eljárás a
       későbbiekben újra csatolja a fájlrendszert írható-olvasható
       módban.

    read-write
       Azt jelzi, hogy a root fájlrendszert írható-olvasható (read-
       write) módban kell csatolni.

    root=root-eszkz
       Azt az eszközt jelzi, amelyet  root-ként  kell  csatolni.
       Amennyiben itt a current speciális név jelenik meg, az az eszköz
       lesz a root eszköz, amelyen pillanatnyilag a root fájlrendszer
       csatolva van. Amennyiben a root -r -el meg volt változtatva, az
       illető eszköz lesz a root eszköz. Amennyiben a 'root' opció nem
       jelenik meg, a kernel image-ben található root eszköz lesz
       használva. (Ezt fordításkor lehet megadni a ROOT_DEV változó
       segítségével a kernel Makefile-ban, és a későbbiekben a rdev(8)
       program segítségével változtathtó meg.)

    vga=md
       Azt a VGA text módot választja ki amely a boot-olás ideje alatt
       lesz  használva.  A  következő  értékek  adhatók meg (nem
       különbözteti meg a kis- és nagybetűket):

       normal: normál 80x25 text mód.

       extended (vagy ext): 80x50 text mód

       ask: Megáll, és a felhasználótól várja a választást (a betöltés
       ideje alatt).

       <szám>:  a  megfelelő  text  mód  kerül felhasználásra. A
       rendelkezésre álló módok lekérdezhetők [Enter] lenyomásával, ha
       vga=ask -al boot-olunk.

       Amennyiben ez a változó nem jelenik meg, a kernel image-ben
       található VGA mód lesz használva. (Ezt fordításkor lehet megadni
       az SVGA_MODE változó segítségével a kernel Makefile-ban, és a
       későbbiekben a rdev(8) program segítségével változtathtó meg.)

LÁSD MÉG

    lilo(8), rdev(8)
    A lilo disztribúcióhoz nagyon részletes dokumentáció van csatolva,
    ennek a kivonata a fenti leírás.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Füley István" <ifuley@udv.nextra.ro>

                 28 July 1995           LILO.CONF(5)