Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    ark - KDE's archiveerprogramma

SYNOPSIS

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f suffix] [-p] [-t bestand] [-d] [-o map]
      [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    Ark is een programma voor het beheren van verschillende gecomprimeerde
    bestandsformaten  binnen  KDE.  Archieven  kunnen worden bekeken,
    uitgepakt, aangemaakt en gewijzigd met Ark. Het  programma  kan
    verschillende formaten behandelen zoals tar, gzip, bzip2, zip, rar
    (wanneer de juiste bibliotheken of commandoregel programma's zijn
    genstalleerd).

WERKWIJZEN

    Ark kan worden gebruikt ofwel als een alleenstaand GUI-programma of als
    een commandoregelprogramma om bepaalde specifieke taken uit te voeren.

    Aangeroepen zonder de -b (--batch) of -c (--add) opties, wordt Ark
    gestart als een normaal GUI-programma.

    Wanneer de -b (--batch) optie wordt gebruikt, kan Ark worden gebruikt
    om de inhoud van een of meer bestanden uit te pakken direct vanaf de
    commandoregel, zonder het starten van zijn GUI.

    Wanneer de -c (--add) optie wordt gebruikt, zal Ark om bestanden vragen
    die zullen worden toegevoegd aan een nieuw of bestaand archief.

OPTIES

    -d, --dialog
       Een  dialoog  tonen  om  de  opties  voor een batch- of
       toevoeg-operatie te specificeren.

    -o, --destination map
       Maak map de standaard uitpakmap. Als deze niet wordt gegeven dan
       wordt het huidige pad gebruikt.

  Opties voor bestanden toevoegen
    -c, --add
       De gebruiker vragen om een bestandsnaam voor het archief en
       daaraan bestanden toevoegen. Afsluiten wanneer voltooid.

    -t, --add-to bestandsnaam
       De gekozen bestanden toevoegen aan  bestandsnaam.  Archief
       aanmaken als het nog niet bestaat. Afsluiten wanneer voltooid.

    -p, --changetofirstpath
       De huidige map veranderen naar de eerste, en alle andere
       relatief hier aan toevoegen.

    -f, --autofilename achtervoegsel
       Automatisch een bestandsnaam kiezen, met het geselecteerde
       achtervoegsel (bijv. rar, tar.gz of andere ondersteunde types)..

  Opties voor batch-uitpakken
    -b, --batch
       De batch-interface gebruiken in plaats van de gebruikelijke
       dialoog. Deze optie is impliciet wanneer meer dan n url-adres
       wordt gespecificeerd.

    -e, --autodestination
       Het doelargument zal worden ingesteld op het pad van het eerste
       gegeven bestand.

    -a, --autosubfolder
       De inhoud van het archief zal worden gelezen, en indien het meer
       dan n map bevat zal een submap met de naam van het archief
       worden gemaakt.

VOORBEELDEN

    ark --batch archief.tar.bz2
       Zal archief.tar.bz2 uitpakken in de huidige map zonder een GUI
       te tonen.

    ark -b -d archief.tar.bz2 archief2.zip
       Zal eerst  een  extractie-opties-dialoog  tonen  en  beide
       archief.tar.bz2 en archief2.zip uitpakken in de in de dialoog
       gekozen map.

    ark --add-to mijn-archief.zip foto1.jpg tekst.txt
       Zal mijn-archief.zip aanmaken als het niet bestaat en daarna
       photo1.jpg en text.txt er aan toevoegen.

AUTEURS

    Ark wordt nu onderhouden door Harald Hvaal <haraldhv@stud.ntnu.no> en
    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>.

    Deze manpagina is eerst geschreven door Lauri Watts <lauri@kde.org> in
    2005 voor KDE 3.4, en is later bijgewerkt in 2009 door Raphael Kubo da
    Costa <kubito@gmail.com>.

AUTHORS

    Lauri Watts, Raphael Kubo da Costa.