Provided by: deja-dup_16.0-0ubuntu1_i386 bug

NAAM

    deja-dup-voorkeuren - back-up van uw data maken

SAMENVATTING

    deja-dup-voorkeuren [OPTIES]

OMSCHRIJVING

    deja-dup-voorkeuren is de voorkeurendialoog voor deja-dup(1).

OPTIES

    -?, --help
       Gebruiksinformatie tonen

    --version
       Programmanaam en -versie tonen

ZIE OOK

    deja-dup(1)