Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    demangle - Maak door C++ gemangelde namen voor symbolen ongedaan

SYNOPSIS

    demangle

BESCHRIJVING

    demangle  leest een lijst met C++ gemangelde symboolnamen vanaf
    standaardinvoer en converteert deze namen naar een goed leesbare vorm
    naar standaarduitvoer.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

VOORBEELD

    Maak een bestand genaamd namen die de volgende gemangelde symboolnamen
    bevatten:

    _ZNK6Object10metaObjectEv
    _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
    _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Deze namen kunnen dan als volgt worden ontmageld:

       example$  demangle  <  namen  Object::metaObject()  const
       QPtrList<Arrow>::clear()   construction   vtable    for
       KMainWindow-in-Kolf

ZIE OOK

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton.

                 7 april 2003           DEMANGLE(1)