Provided by: dwdiff_1.4-1ubuntu2_i386 bug

NAAM

    dwdiff - afgebakend woord verschil programma

OVERZICHT

    dwdiff [OPTIES] <OUD BESTAND> <NIEUW BESTAND>

BESCHRIJVING

    dwdiff is een front-end voor het diff programma dat het verschil tussen
    twee bestanden bepaald in woorden, in plaats van in regels. Het
    verschilt van wdiff omdat het de gebruiker toestaat om te specificeren
    wat witruimte  is,  en  omdat  het  een  optionele  lijst  van
    afbakeningskarakters  kan  gebruiken.  Afbakeningskarakters worden
    behandeld als of ze afzonderlijke woorden zijn, zelfs als er geen
    witruimte is gelaten tussen het karakter en het voorafgaande of
    volgende woord. dwdiff is grotendeels commando-regel compatibel met
    wdiff. Slechts the --autopager, --terminal en --avoid-wraps opties
    worden niet ondersteund.

    De standaard uitvoer van dwdiff is de nieuwe tekst, met daarin
    gemarkeerde verwijderde en ingevoegde stukken. Er zijn commando-regel
    opties beschikbaar om de uitvoer te veranderen.

OPTIES

    dwdiff accepteert de volgende opties (In alle karaktersequenties worden
    eerst  de  \-escapecodes  verwerkt.  Alle standaard codes worden
    ondersteund, evenals de \u en \U Unicode escapecodes):

    -h, --help
       Toon een kort help bericht.

    -v, --version
       Toon versie en auteursrecht informatie.

    -d <delimiters>, --delimiters=<delimiters>
       Specificeer de lijst van afbakeningskarakters.

    -P, --punctuation>
       Gebruik alle leestekens als afbakeningskarakters. De set van
       leestekens is locale-afhankelijk.

    -W <whitespace>, --whitespace=<whitespace>
       Specificeer de lijst van witruimte karakters.

    -1, --no-deleted
       Toon de woorden die verwijderd zijn uit het eerste bestand niet.

    -2, --no-inserted
       Toon de woorden die ingevoegd zijn in het tweede bestand niet.

    -3, --no-common
       Toon de woorden die in beide bestanden voorkomen niet.

    -L[<width>], --line-numbers[=<width>]
       Toon regelnummers aan het begin van iedere regel. De getoonde
       regelnummers zijn respectievelijk het regelnummer in het oude
       bestand en het regelnummer in het nieuwe bestand. Het optionele
       <width> argument is het minimum aantal posities per regelnummer.

    -C<num>, --context=<num>
       Toon <num> regels context voor en na veranderingen. Voegt een
       regel met alleen -- toe tussen ieder blok veranderingen.

    -s, --statistics
       Toon statistieken bij het afsluiten van het programma. De
       getoonde getallen zijn de aantallen woorden in beide bestanden,
       het aantal verwijderde woorden, het aantal ingevoegde woorden,
       en het aantal veranderde woorden. Het aantal veranderde woorden
       wordt geteld als het aantal woorden dat is verwijderd in het
       eerste bestand, en als het aantal vervangende woorden uit het
       tweede bestand. Al deze getallen worden ook uitgedrukt als een
       percentage van het totaal aantal woorden van het bestand waaruit
       ze afkomstig waren.

    -i, --ignore-case
       Negeer het verschil tussen hoofdletters en kleine letters bij
       het vergelijken van woorden. Deze optie is alleen beschikbaar
       als het onderliggende diff programma deze optie biedt.

    -I, --ignore-formatting
       Negeer verschillen in opmaak van karakters. Deze optie schakelt
       naar het gebruik van de Unicode compatibiliteitsdecompositie van
       karakters  in  plaats  van  de canonieke decompositie. De
       compatibiliteitsdecompositie gooit  opmaak  informatie  weg.
       Bijvoorbeeld, de ligatuur fi wordt vertaald naar twee losse
       letters voor de vergelijking. Echter, ook super- en subscript
       worden ook als gelijk gezien, evenals verschillende rotaties van
       hetzelfde karakter.

    -D <option>, --diff-option=<option>
       Voeg een optie toe aan de commando-regel voor het diff(1)
       programma. Deze optie kan gebruikt worden om het diff programma
       op te dragen dat  het  zijn  algoritme  moet  aanpassen.
       WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de opties die u toevoegt aan de
       commando-regel niet de uitvoer  van  het  diff  programma
       veranderen, omdat anders dwdiff zal falen. De GNU en de meeste
       BSD versies van het diff programma accepteren de -d of --minimal
       optie om een zo klein mogelijk verschil te vinden. Zie de diff
       man pagina voor meer informatie.

    -c[<spec>], --color[=<spec>]
       Kleurenmodus. De optionele specificatie <spec> kan gebruikt
       worden om de gebruikte kleuren aan te passen. <spec> bestaat uit
       [<verwijderd>],[<toegevoegd>]. Als een van beide ontbreekt wordt
       zijn standaard kleur gebruikt (respectievelijk helder rood en
       helder groen). Een lijst met toelaatbare kleurnamen kan worden
       verkregen door het woord ‘‘list’’ te gebruiken op de plaats van
       <spec>. De standaard markeringen zullen niet worden getoond in
       kleurenmodus.

    -l, --less-mode
       Als -p, maar voer het doorhalen ook uit op verwijderde witruimte
       karakters.

    -p, --printer
       Gebruik doorhalen met een liggend streepje en dik gedrukte tekst
       om veranderingen te benadrukken. Dit is geïmplementeerd door
       eerst een liggend streepje of een duplicaat van het karakter af
       te drukken, gevolgd door een backspace karakter, gevolgd door
       het karakter zelf. Op de meeste terminals heeft dit geen effect.
       Het less(1) programma zal echter doorgehaalde en dik gedrukte
       tekst laten zien.

       De standaard markeringen voor het begin en het einde van
       verwijderde  en  toegevoegde tekst worden onderdrukt, maar
       markeringen die op de commando-regel zijn gespecificeerd zullen
       worden afgedrukt.

    -w <string>, --start-delete=<string>
       Tekenreeks om het begin van verwijderde tekst te markeren.

    -x <string>, --stop-delete=<string>
       Tekenreeks om het einde van verwijderde tekst te markeren.

    -y <string>, --start-insert=<string>
       Tekenreeks om het begin van toegevoegde tekst te markeren.

    -z <string>, --stop-insert=<string>
       Tekenreeks om het einde van toegevoegde tekst te markeren.

    Een enkel minteken (-) als bestandsnaam kan worden gebruikt om aan te
    geven dat de tekst van de standaard invoer moet worden gelezen. Slechts
    één bestand kan van standaard invoer worden gelezen. Om te voorkomen
    dat dwdiff een bestandsnaam die begint met een minteken interpreteert
    als een optie kan een dubbel minteken (--) opgegeven worden, waarna
    dwdiff alle volgende argumenten als bestandsnamen zal interpreteren.

BUGS

    Als u denkt een bug gevonden te hebben, controleer dan dat u de
    nieuwste versie van dwdiff [http://os.ghalkes.nl/dwdiff] gebruikt. Als
    u een bug wil rapporteren, voeg dan een minimaal voorbeeld dat het
    probleem demonstreert toe aan uw melding.

AUTEUR

    G.P. Halkes <dwdiff@ghalkes.nl>

COPYRIGHT

    Copyright © 2006-2008 G.P. Halkes
    dwdiff is gelicenseerd onder de GNU General Public License version 3.
    Voor meer informatie over de licentie, zie het bestand COPYING in de
    documentatie  map.  Op  Un*x  systemen  is  dit   meestal
    /usr/share/doc/dwdiff-1.4.

ZIE OOK

    wdiff(1), diff(1)