Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    fixincludes - Verlaagt het aantal #includes in de bronbestanden van KDE

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [file]
          [--help]

BESCHRIJVING

    fixuifiles probeert het aantal #includes in C++-bronbestanden te
    verlagen. Deze procedure is specifiek voor KDE-bronnen en het hoeft dus
    niet goed te werken voor bronnen die niet bij KDE horen.

    De volgende probleemgevallen kunnen gevonden worden door fixuifiles:

    o Ingevoegde headers die niet langer meer ondersteund worden, maar
     enkel bestaan om oudere Qt/KDE-versies te ondersteunen;

    o Het invoegen van dezelfde header in hetzelfde bestand.

    Er is ook een experimentele modus, welke probeert n voor n een header
    te verwijderen en controleert of het bestand nog steeds compileert.
    Opmerking: deze experimentele modus past de originele broncode aan.

    De bronbestanden zullen standaard niet aangepast worden, de gevonden
    probleemgevallen zullen naar de standaard uitvoer geschreven worden.

    De lijst van C++-bestanden dient op de commandoregel opgegeven te
    worden. Wanneer er geen bestanden gegeven zijn, zullen alle C++-bronnen
    in de huidige map of in onderliggende mappen gecontroleerd worden (met
    uitzondering van mappen welke een Makefile.am hebben die -UQT_NO_COMPAT
    of -UKDE_NO_COMPAT bevatten).

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OPTIES

    -v, --verbose
       Veel informatie op standaard uitvoer. Extra debuginformatie zal
       getoond worden op de standaard uitvoer.

    -e, --experimental
       Experimentele modus, zoals deze hierboven werd beschreven. Deze
       optie neemt ook automatisch de optie --modify mee.

    -m, --modify
       Naast het tonen van de uitvoer op de standaard uitvoer, zullen
       alle  probleemgevallen  ook  meteen opgelost worden in de
       bronbestanden.

AUTEURS

    fixuifiles is geschreven door Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

AUTHOR

    Ben Burton.

                 7 april 2003          FIXINCLUDES(1)