Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Voert een programma uit met verhoogde toegangsrechten

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f bestand] [-i pictogramnaam] [-n] [-p prioriteit]
       [-r] [-s] [-t] [-u user] [--nonewdcop]
       [commando [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    KDE su is een grafische frontend voor het UNIX su commando voor de K
    Desktop Environment. Het stelt u in staat om een programma te sterten
    als een andere gebruiker door het wachtwoord voor die gebruiker te
    leveren. KDE su is een programma zonder privileges; het gebruikt het
    systeemcommando su.

    KDE su heeft n extra functie: het kan optioneel wachtwoorden voor u
    onthouden. Als u deze functie wilt gebruiken hoeft u het wachtwoord
    slechts n keer in te voeren voor elk commando.

    Dit programma is bedoelt om te worden gestart vanaf de commandoreghel
    of vanuit een .desktop bestand.

OPTIES

    -c program
       Dit specificeert het programma dat gedraaid zal worden als root.
       Er moet n argument in. Dus, als u, bijvoorbeeld, een nieuwe
       bestandsbeheerder wilt starten, kunt u op de prompt het volgende
       invoeren: kdesu -c kfm -sw

    -d   Debug-informatie tonen.

    -f bestand
       Met deze optie kunt u KDE su efficint gebruiken in .desktop
       bestanden. Het vertelt KDE su om het bestand gespecificeerd door
       de bestand te lezen. Als dit bestand schrijfbaar is door de
       huidige gebruiker, zal KDE su het commando als de huidige
       gebruiker uitvoeren. Als het niet schrijfbaar is, zal het
       commando uitgevoerd worden  door  de  gebruiker  gebruiker
       (standaard is dat root).

       bestand wordt op de volgende manier bekeken: als bestand met een
       "/" begint, wordt het gezien als een absolute bestandsnaam.
       Anders  wordt  het  gezien  als de naam van een globaal
       KDE-configuratiebestand. Bijvoorbeeld: om de K Display Manager,
       kdm, in te stellen voert u het volgende commando in: kdesu -c
       kdmconfig -f kdmrc

    -i pictogramnaam
       Geeft het pictogram op dat in het wachtwoordvenster gebruikt
       moet worden. U kunt volstaan met de naam zonder extensie.

    -n   Sla  het wachtwoord niet op. Dit schakelt het keuzevakje
       Wachtwoord onthouden in het dialoogvenster uit.

    -p prioriteit
       Stel de prioriteit in. De prioriteit is een getal tussen 0 en
       100, met 100 als hoogste prioriteit en 0 als laagste. De
       standaard is 50.

    -r   Realtime scheduling gebruiken.

    -s   Stop de kdesu-daemon. Dit is de daemon die wachtwoorden die
       werken op de achtergrond in een cache bewaart. Deze functie kan
       ook worden uitgeschakeld met de optie -n bij het initieel
       opstarten van KDE su.

    -t   Schakel terminaluitvoer in. Dit schakelt wachtwoord opslaan uit.
       Dit is grotendeels bedoeld voor debugging; als u een console
       applicatie wilt draaien, gebruik dan het standaard commando su.

    -u gebruiker
       Hoewel KDE su het meest gebruikt wordt om een commando als
       hoofdgebruiker (root) te starten, kunt u elke gebruikersnaam met
       bijbehorend wachtwoord opgeven.

ZIE OOK

    su(1)

    Meer uitgebreide informatie vindt u in help:/kdesu (voer deze URL in in
    Konqueror of typ khelpcenter help:/kdesu in op de opdrachtregel)

VOORBEELDEN

    Om kfmclient als gebruiker jim te starten en het Konqueror-pictogram in
    de wachtwoorddialoog te tonen:

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTEURS

    KDE su is geschreven door Geert Jansen  <jansen@kde.org> en Pietro
    Iglio <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.