Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

       kdesu - Voert een programma uit met verhoogde toegangsrechten

SYNOPSIS

       kdesu [-c] [-d] [-f bestand] [-i pictogramnaam] [-n] [-p prioriteit]
             [-r] [-s] [-t] [-u user] [--nonewdcop]
             [commando [arg1] [arg2] [...]]

       kdesu [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

       KDE  su  is een grafische frontend voor het UNIX  su commando voor de K
       Desktop Environment. Het stelt u in staat om een programma  te  sterten
       als  een  andere  gebruiker  door  het wachtwoord voor die gebruiker te
       leveren. KDE su is een programma zonder privileges;  het  gebruikt  het
       systeemcommando su.

       KDE  su  heeft  n  extra functie: het kan optioneel wachtwoorden voor u
       onthouden. Als u deze functie wilt gebruiken  hoeft  u  het  wachtwoord
       slechts n keer in te voeren voor elk commando.

       Dit  programma  is bedoelt om te worden gestart vanaf de commandoreghel
       of vanuit een .desktop bestand.

OPTIES

       -c program
              Dit specificeert het programma dat gedraaid zal worden als root.
              Er  moet  n  argument  in.  Dus, als u, bijvoorbeeld, een nieuwe
              bestandsbeheerder wilt starten, kunt u op de prompt het volgende
              invoeren: kdesu -c kfm -sw

       -d     Debug-informatie tonen.

       -f bestand
              Met  deze  optie  kunt  u  KDE su efficint gebruiken in .desktop
              bestanden. Het vertelt KDE su om het bestand gespecificeerd door
              de  bestand  te  lezen.  Als  dit bestand schrijfbaar is door de
              huidige gebruiker, zal  KDE  su  het  commando  als  de  huidige
              gebruiker  uitvoeren.  Als  het  niet  schrijfbaar  is,  zal het
              commando  uitgevoerd  worden   door   de   gebruiker   gebruiker
              (standaard is dat root).

              bestand wordt op de volgende manier bekeken: als bestand met een
              "/" begint, wordt het  gezien  als  een  absolute  bestandsnaam.
              Anders   wordt   het   gezien   als  de  naam  van  een  globaal
              KDE-configuratiebestand. Bijvoorbeeld: om de K Display  Manager,
              kdm,  in  te  stellen voert u het volgende commando in: kdesu -c
              kdmconfig -f kdmrc

       -i pictogramnaam
              Geeft het pictogram op dat  in  het  wachtwoordvenster  gebruikt
              moet worden. U kunt volstaan met de naam zonder extensie.

       -n     Sla   het  wachtwoord  niet  op.  Dit  schakelt  het  keuzevakje
              Wachtwoord onthouden in het dialoogvenster uit.

       -p prioriteit
              Stel de prioriteit in. De prioriteit is een getal  tussen  0  en
              100,  met  100  als  hoogste  prioriteit  en  0  als laagste. De
              standaard is 50.

       -r     Realtime scheduling gebruiken.

       -s     Stop de kdesu-daemon. Dit is  de  daemon  die  wachtwoorden  die
              werken  op de achtergrond in een cache bewaart. Deze functie kan
              ook worden uitgeschakeld  met  de  optie  -n  bij  het  initieel
              opstarten van KDE su.

       -t     Schakel terminaluitvoer in. Dit schakelt wachtwoord opslaan uit.
              Dit is grotendeels bedoeld voor debugging;  als  u  een  console
              applicatie  wilt draaien, gebruik dan het standaard commando su.

       -u  gebruiker
              Hoewel KDE su het meest  gebruikt  wordt  om  een  commando  als
              hoofdgebruiker (root) te starten, kunt u elke gebruikersnaam met
              bijbehorend wachtwoord opgeven.

ZIE OOK

       su(1)

       Meer uitgebreide informatie vindt u in help:/kdesu (voer deze URL in in
       Konqueror of typ khelpcenter help:/kdesu in op de opdrachtregel)

VOORBEELDEN

       Om kfmclient als gebruiker jim te starten en het Konqueror-pictogram in
       de wachtwoorddialoog te tonen:

              kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTEURS

       KDE su is geschreven door  Geert  Jansen   <jansen@kde.org>  en  Pietro
       Iglio  <iglio@fub.it>.

AUTHOR

       Lauri Watts.