Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer - Levert directe toegang tot plasma data-engines

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height pixels] [--width pixels] [-x pixels] [-y
              pixels] [--engine naam] [--source naam]
              [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    plasmaengineexplorer is een grafisch hulpmiddel die ontwikkelaars in
    staat stelt om Plasma data-engines te testen zonder het schrijven van
    een Plasma-applet.

    Als er geen opties zijn gegeven, start het zonder een geselecteerde
    data-engine. De vereiste data-engine kan worden geselecteerd uit een
    afrollijst.

    Alleen genstalleerde data-engines zullen worden gevonden. kbuildsycoca4
    zou uitgevoerd moeten worden om nieuw genstalleerde data-engines te
    vinden.

OPTIES

    --height pixels
       Stel de hoogte van het venster in, in pixels.

    --width pixels
       Stel de breedte van het venster in, in pixels.

    -x pixels
       Stel de x (horizontale) cordinaat van de linksboven hoek van het
       venster in, in pixels.

    -y pixels
       Stel de y (verticale) cordinaat van de linksboven hoek van het
       venster in, in pixels.

    --engine naam
       Start  plasmaengineexplorer  met  de  gegeven geselecteerde
       data-engine. naam is de interne naam van de data-engine gegeven
       door het X-KDE-PluginInfo-Name-veld van het bureaubladbestand.

    --source naam
       Alleen geldig in samenhang met --engine. Vereist een specifieke
       bron van de data-engine wanneer plasmaengineexplorer wordt
       gestart.

    --interval tijd
       Stelt het standaard bijwerkinterval in voor vereiste bronnen op
       tijd milliseconden. Indien niet ingesteld, zal de bron op
       verzoek bijwerken (voor sommige bronnen is dit wanneer nieuwe
       data beschikbaar is).

       Als --source is gespecificeerd, dan is dit het bijwerkinterval
       dat zal worden gebruikt bij het aanvragen van die bron.

ZIE OOK

    Meer  gedetailleerde  gebruikersdocumentatie  is  beschikbaar  op
    help:/plasma (Ofwel voer deze URL in in Konqueror of voer uit
    khelpcenter help:/plasma).

VOORBEELDEN

    Laadt de tijd-data-engine, die de lokale tijd toont en elke seconde
    wordt bijgewerkt:

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

AUTEURS

    plasmaengineexplorer is geschreven door Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.