Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - Opent een Qt-documentatiepagina in Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassenaam]

BESCHRIJVING

    qtdoc opent een documentatiepagina van Qt in Konqueror. Wanneer een
    klassenaam is gegeven, zal het de documentatiepaginapagina voor die
    klasse openen. Het zal anders de hoofdpagina tonen van de documentatie.
    klassenaam is hoofdlettergevoelig.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OMGEVING

    QTDIR De map waarin Qt is genstalleerd. De hoofdpagina van de
       documentatie wordt verwacht onder $QTDIR/doc/html/.

VOORBEELDEN

    Om de documentatie te tonen voor de klasse QString:

       qtdoc QString

ZIE OOK

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTEURS

    De manpage werd geschreven door Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                 8 april 2003             QTDOC(1)