Provided by: wicd-gtk_1.7.0+ds1-5_all bug

NAME

    wicd-client - frontend voor de WICD daemon

BESCHRIJVING

    draadloos (en vast) verbindingen daemon front-end.

    Als wicd-curses(8) is geïnstalleerd en je probeert wicd-client uit te
    voeren zonder een actieve X server in de huidige terminal, wicd-client
    probeert  wicd-curses in plaats daarvan te starten. Hij zal je
    waarschuwen als dit de eerste keer gebeurt.

  Argumenten:
    -n   --no-tray
       Start Wicd zonder het tray icon.

    -h   --help
       Print deze helptekst.

    -a   --no-animate
       Start de tray icon zonder netwerkgebruik animaties.