Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdeoptions  -  Gemeenschappelijke  commandoregelopties  voor  alle
    applicaties gebaseerd op de KDE bibliotheken

SYNOPSIS

    KDE-applicatie [KDE Generic Options]

OPTIES

    De volgende opties zijn van toepassing op alle KDE-applicaties:

    --caption titel
       titel als naam in de titelbalk gebruiken.

    --icon pictogram
       icon als applicatie-pictogram gebruiken.

    --config bestandsnaam
       Het alternatieve configuratiebestand bestandsnaam gebruiken

    --nocrashhandler
       Schakel de crash-behandelaar' uit om 'core dumps' te verkrijgen.

    --waitforwm
       Wacht op een WM_NET-compatible windowmanager.

    --style stijl
       Stelt de stijl van de GUI van de applictie in.

    --geometry geometrie
       Stelt de clientafmeting in van het hoofdwidget.

ZIE OOK

    qtopties(7)

AUTEURS

    Manpagina geschreven door Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.