Provided by: kde-l10n-nl_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE vertaler voor XML

SYNOPSIS

    meinproc4 [--help] [Algemene-opties] [Qt-opties] [KDE-opties]
         [--cache bestand] [--check] [--htdig] [--srcdir]
         [--param key=waarde] [[-o | --output] bestand] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_file

BESCHRIJVING

    meinproc4 converteert DocBook-bestanden naar HTML.

ALGEMENE OPTIES

    --author
       Auteurinformatie tonen.

    --help Hulp over de opties tonen.

    --help-all
       Alle opties tonen.

    --help-kde
       KDE-specifieke opties tonen.

    --help-qt
       Qt-specifieke opties tonen.

    --license
       Licentie-informatie tonen.

    -v--version
       Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

    --cache bestand
       Bufferbestand aanmaken voor het document

    --check
       Geldigheid van het document controleren

       De uitvoer kan enigszins uitdagend zijn, omdat n kleine fout een
       waterval van fouten kan veroorzaken.  De truc is om naar de
       eerste fout te kijken, die verbeteren, het bestand opslaan en
       meinproc4 opnieuw uitvoeren.

    --htdig
       Een ht://dig-compatible index aanmaken

    -o, --output bestand
       Gehele document uitvoeren naar bestand.

    --stdout
       Gehele document uitvoeren naar stdout.

    --stylesheet xsl
       Te gebruiken stijlblad

    --srcdir map
       Stel de hoofdmap in om te zoeken naar kdelibs

    --param key=waarde
       Stel parameters in om door te geven aan het stijlblad.

GEBRUIK

    De meest gewone manier om meinproc4 uit te voeren is gewoon als

    meinproc4 docbook-bestand

    waar docbook-bestand meestal index.docbook is. Dit commando maakt
    HTML-pagina's aan uit het DocBook-bestand. Opmerking: deze pagina's
    zijn alleen in te zien in de op KDE gebaseerde browsers (zoals
    Konqueror).

    Als u de HTML-uitvoer in een andere browser wilt zien (bijvoorbeeld,
    als u het online zet), gebruik dan

    meinproc4 --stylesheet stylesheet-naam docbook-bestand

    waar  stylesheet-naam  het  volledige  pad is naar een van de
    XSL-stijlbladen in  $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization.  Om
    uitvoer te maken dat geschikt is voor het web, kunt u het commando
    kde-web.xsl of kde-chunk-online.xsl gebruiken. Zie het bestand README
    in die map voor meer details.

ZIE OOK

    kdeopties(7), qtopties(7)

FOUTEN/BUGS

    Er  zijn  waarschijnlijk  vele  bugs.  Gebruik  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org om ze te rapporteren.

                 2008-10-03           MEINPROC4(8)