Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    acct - plik ewidencji uruchomień

SKŁADNIA

    #include <sys/acct.h>

OPIS

    Jeśli  jądro zostało zbudowane z włączoną opcją ewidencjonowania
    procesów (CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT), to wywołanie funkcji systemowej
    acct(2) włącza to ewidencjonowanie, na przykład:

      acct("/var/log/pacct");

    Jeżeli ewidencjonowanie procesów jest włączone, to gdy tylko pewien
    proces się zakończy, jądro dopisze do pliku ewidencji uruchomień rekord
    dla procesu. Rekord ten zawiera informacje o zakończonym procesie, a
    jego struktura jest opisana w pliku <sys/acct.h>.

ZOBACZ TAKŻE

    lastcomm(1), acct(2), accton(8), sa(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.