Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    at.access, at.deny - określ, kto może przekazywać zadania do at lub
    batch

OPIS

    Pliki /etc/at/at.access i /etc/at/at.deny decydują o tym, którzy
    użytkownicy mogą przekazywać polecenia do późniejszego wykonania za
    pośrednictwem at(1) lub batch(1).

    Pliki te stanowią listy nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Odstępy
    (spacja, tabulator) nie są dozwolone.

    Obowiązują następujące reguły ograniczające dostęp do poleceń at i
    batch:

       Superużytkownik zawsze może się nimi posługiwać.

       Jeśli istnieje plik /etc/at/at.allow, to zezwala się na używanie
       at wyłącznie użytkownikom w nim wymienionym. Osoby spoza tej
       listy nie mogą uruchamiać ani at ani batch.

       Jeżeli nie istnieje /etc/at/at.allow, to  sprawdzany  jest
       /etc/at/at.deny.  Użytkownicy w nim wymienieni mają zakaz
       dostępu do at. Wszyscy pozostali mogą korzystać z omawianych
       poleceń.
       W szczególności, jeśli istnieje /etc/at/at.deny, ale jest on
       pusty, to dostęp do at mają wszyscy użytkownicy systemu.

       Jeśli nie istnieje żaden z plików kontrolujących dostęp do at,
       to korzystać z nich może wyłącznie superużytkownik.

ZOBACZ TAKŻE

    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), atd(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 sierpień 1997          AT_ACCESS(5)