Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-extra-override - plik dodatkowych nadpisa archiwum Debiana

SKADNIA

    override

OPIS

    Wikszo informacji o binarnym lub rdowym pakiecie moe by zawarta w pliku
    control/.dsc, jednak caa ta informacja moe by nadpisana podczas
    eksportowania do plikw Packages/Sources. Plik dodatkowych nadpisa
    zawiera takie wanie nadpisania.

    Dodatkowy plik nadpisa ma prosty format pl rozdzielonych biaymi znakami
    (spacjami). Dozwolone s komentarze (zaczynajce si od #).

      pakiet nazwa-pola warto

    pakiet jest nazw binarnego lub rdowego pakietu.

    nazwa-pola jest nazw nadpisywanego pola. warto jest wartoci, ktra bdzie
    umieszczona w tym polu. Moe ona zawiera spacje, poniewa linia jest
    dzielona podczas parsowania na nie wicej ni 3 kolumny.

    Dodatkowe pliki nadpisa uywane do stworzenia oficjalnych list Packages
    mona znale w katalogu indices na kadym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008