Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana

SKADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format  .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona
    podrcznika opisuje stary format, uywany przed wersj 0.93 Debiana.
    Szczegy nowego formatu mona znale w deb(5).

FORMAT

    Plik skada si z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po
    ktrych nastpuj dwa poczone pliki ustar spakowane gzipem.

    Pierwsz lini jest numer wersji formatu, wyrwnany do 8 cyfr. Dla starego
    formatu numer ten wynosi 0.939000.

    W drugiej linii jest zapisana liczba dziesitna (bez pocztkowych zer)
    podajce dugo pierwszego zgzipowanego pliku tar.

    Kada z tych linii jest zakoczona pojedynczym znakiem nowej linii.

    Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako seri zwyczajnych
    plikw. Zawsze musi by obecny plik control zawierajcy gwne informacje
    kontrolne.

    W bardzo starych archiwach, pliki w archiwum kontrolnym mogy by
    umieszczone w podkatalogu DEBIAN. W takim wypadku katalog DEBIAN bdzie
    wystpowa rwnie w archiwum kontrolnym, ktre bdzie zawierao pliki tylko w
    tym katalogu. Opcjonalnie archiwum kontrolne moe zawiera rwnie wpis dla
    ".", czyli katalogu biecego.

    Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu  plikw,
    zawierajce nazwy cieek relatywne do gwnego katalogu systemu, na ktrym
    bd instalowane. Nazwy te nie zaczynaj si od ukonikw.

ZOBACZ TAKE

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008