Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-shlibs - plik z informacjami o bibliotekach wspdzielonych w
    Debianie

OPIS

    Pliki shlibs odwzorowuj nazwy i wersje (tzw. sonames) bibliotek
    wspdzielonych na zalenoci odpowiednie dla pliku kontrolnego pakietu. W
    kadej linii moe by umieszczony tylko jeden wpis. Puste linie nie mog
    wystpowa. Linie zaczynajce si od znaku # s uwaane za komentarze i
    ignorowane. Wszystkie pozostae linie musz mie nastpujcy format:

       [type:] library version dependencies

    The library and version fields are whitespace-delimited, but the
    dependencies field extends to the end of the line. The type field is
    optional and normally not needed.

    Dalsze szczegy mona znale w Zasadach polityki Debiana.

PRZYKADY

    Plik shlibs dla typowego pakietu z bibliotekami, nazwanego libcrunch1,
    dostarczajcego tylko jedn bibliotek, ktrej soname to libcrunch.so.1,
    moe wyglda tak:

       libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

    Pole zalenoci musi wymienia najnowsz wersj pakietu, w ktrej dodano nowe
    symbole do biblioteki: w powyszym przykadzie nowe symbole byy dodane do
    wersji 1.2 biblioteki libcrunch. Nie jest to jedyny powd,dla ktrego
    zalenoci mog by zawane; szczegy mona znale w dokumencie "Zasady
    polityki Debiana".

ZOBACZ TAKE

    dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008