Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-symbols  -  plik z rozszerzonymi informacjami o bibliotekach
    wspdzielonych w Debianie

SKADNIA

    symbole

OPIS

    Format wpisw okrelajcych rozszerzone zalenoci bibliotek wspdzielonych w
    tych plikach jest nastpujcy:

    <soname biblioteki> <szablon gwnych zalenoci>
    [ | <alternatywny szablon zalenoci> ]
    [ ... ]
    [ * <nazwa-pola>: <warto pola> ]
    [ ... ]
    <symbol> <minimalna wersja>[ <id szablonu zalenoci> ]

    Wersja biblioteki jest dokadn wartoci pola SONAME, jak j wypisuje
    objdump(1). Szablon zalenoci jest zalenoci, w ktrej #MINVER# jest
    dynamicznie  zamieniane albo przez zaleno wersji w postaci "(>=
    minimalna wersja)", albo jest usuwane (jeeli wystarcza niewersjonowana
    zaleno).

    Z kadym wyeksportowanym symbolem (wymienionym jako nazwa@wersja, gdzie
    wersja jest rwna "Base", jeli biblioteka nie jest wersjonowana) jest
    skojarzona minimalna wersja w szablonie zalenoci (gwny szablon zalenoci
    jest uywany, jeeli nie podano id szablonu zalenoci). Alternatywne
    szablony zalenoci s kolejno numerowane, pierwszy ma numer 1, drugi - 2,
    itd.

    Kady wpis dotyczcy biblioteki moe mie take par pl zawierajcych
    metadane. Pola te s przechowywane w liniach zaczynajcych si od znaku
    gwiazdki. Obecnie, jedynym poprawnym polem jest Build-Depends-Package,
    ktre okrela nazw pakietu "-dev" skojarzonego z bibliotek i uywanego
    przez dpkg-shlibdeps do upewnienia si, e wygenerowana zaleno jest co
    najmniej tak restrykcyjna jak odpowiadajca jej zaleno czasu budowania.

PRZYKADY

  Prosty plik symboli
    libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
    DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
    FtpAccess@Base 3.1-1-6
    [...]

  Zaawansowany plik symboli
    libGL.so.1 libgl1
    | libgl1-mesa-glx #MINVER#
    * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
    publicGlSymbol@Base 6.3-1
    [...]
    implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
    [...]

ZOBACZ TAKE

    http://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
    dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008