Provided by: dselect_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    dselect.cfg - plik konfiguracyjny programu dselect

OPIS

    Plik ten zawiera domylne opcje programu dselect. W kadej linii
    wymieniona jest pojedyncza opcja, dokadnie taka sama jak normalna opcja
    linii polece programu dselect, z wyjtkiem tego, e nie s uywane
    pocztkowe mylniki. Znaki cudzysoww otaczajce wartoci opcji s usuwane.
    Mona uywa komentarzy, zaczynajc lini znakiem hash ("#").

PLIKI

    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

AUTOR

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierajcy list osb, ktre
    przyczyniy si do rozwoju programu dselect.

ZOBACZ TAKE

    dselect(1).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008