Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ftpusers - lista użytkowników, którzy nie mogą się logować poprzez
    demona FTP

OPIS

    Plik tekstowy ftpusers zawiera listę użytkowników, którzy nie mogą się
    logować korzystając z demona serwera Protokołu Transmisji Plików (File
    Transfer Protocol - FTP). Plik ten służy nie tylko  do  celów
    administracji systemem, ale do zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie
    środowiska sieci TCP/IP. Zazwyczaj zawiera on listę użytkowników,
    którzy albo nie mają powodu korzystać z FTP, albo mają za dużo
    uprawnień aby im na logowanie się poprzez demona serwera FTP pozwolić.
    Do takich użytkowników zazwyczaj należą: root, daemon, bin, uucp i
    news. Jeśli dany demona serwera FTP nie korzysta z ftpusers, to zaleca
    się przeczytanie jego dokumentacji, aby określić, w jaki sposób
    zablokować dostęp dla pewnych użytkowników. O Washington University FTP
    server Daemon (wuftpd) i Professional FTP Daemon (proftpd) wiadomo, że
    korzystają z ftpusers.

FORMAT

    Format pliku ftpusers jest bardzo prosty. Składa się z jednej nazwy
    konta (nazwy użytkownika) w wierszu. Linie zaczynające sie on # są
    pomijane.

PLIKI

    /etc/ftpusers

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), wuftpd(8), proftpd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.