Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    group - plik grup użytkowników

OPIS

    /etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do
    których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej
    postaci:

       nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników

    Oto opisy poszczególnych pól:

    nazwa_grupy
       nazwa grupy, do której należą użytkownicy.

    password
       (zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest
       puste, hasło nie jest wymagane.

    GID  numeryczny identyfikator grupy.

    lista_użytkowników
       rozdzielone  przecinkami  nazwy  wszystkich  użytkowników,
       należących do grupy.

PLIKI

    /etc/group

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), newgrp(1), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.