Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       hosts - statyczna tablica nazw komputerów

SKŁADNIA

       /etc/hosts

OPIS

       Ta  strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest
       to prosty plik testowy, który przypisuje adresy IP  nazwom  komputerów,
       każdy  adres  w  odobnej linii. Plik ten dla każdego komputera powinien
       zawierać osobną linię w następującym formacie:

              adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

       Pola są oddzielone dowolną liczbą znaków spacji lub tabulacji. Wszystko
       od  znaku  "#"  aż  do  końca  linii  jest  traktowane jako komentarz i
       ignorowane. Nazwy komputerów mogą zawierać tylko znaki  alfanumeryczne,
       znak  minusa ("-") i kropki ("."). Muszą zaczynać i kończyć się znakiem
       alfanumerycznym. Opcjonalne aliasy służą wpisywaniu  nazw  zmienionych,
       alternatywnych, skróconych lub ogólnych (jak na przykład localhost).

       Serwer  nazw  domen  internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain)
       implementuje serwer nazw dla systemów UNIX. Zwiększa on możliwości  lub
       zastępuje  plik  /etc/hosts  lub  wyszukiwane nazw komputerów i uwalnia
       system od polegania na aktualności i kompletności pliku /etc/hosts.

       Mimo  że  tablica  nazw  komputerów  została  zastąpiona   przez   DNS,
       nowoczesne systemy wciąż jej używają w następujących sytuacjach:

       uruchamianie systemu
              Większość  systemów  ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą
              nazwy i adresy najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest
              to   użyteczne,   gdy   DNS  nie  działa,  na  przykład  podczas
              uruchamiania systemu.

       NIS    Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw
              komputerów  jako danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS
              może być używany z DNS-em, większość  firm  używających  systemu
              NIS,   wciąż   używa  tablicy  z  nazwami  wszystkich  lokalnych
              komputerów jako kopii bezpieczeństwa.

       komputery izolowane
              Bardzo małe organizacje, izolowane  od  sieci,  używają  tablicy
              nazw  komputerów zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają
              się rzadko, a sieć nie jest podpięta do Internetu, to DNS nie ma
              zbyt wiele do zaoferowania.

PRZYKŁAD

        127.0.0.1       localhost
        192.168.1.10    foo.mydomain.org  foo
        192.168.1.13    bar.mydomain.org  bar
        146.82.138.7    master.debian.org      master
        209.237.226.90  www.opensource.org

UWAGA

       Wszelkie  modyfikacje  tego  pliku  zazwyczaj  wywołują  natychmiastowy
       efekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez  aplikacje.

UWAGI HISTORYCZNE

       Oryginalny  format  tablicy  nazw  komputerów został opisany w RFC 952,
       jednakże od tego czasu się zmienił.

       Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była  jedynym  sposobem
       mapowania  nazw  komputerów  na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten
       plik mógł zostać utworzony  na  podstawie  oficjalnej  bazy  komputerów
       zarządzanej  przez  Centrum  Kontroli  Informacji  Sieciowych  (Network
       Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany  były  często
       wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów
       i/lub nieznanych komputerów. NIC nie zarządza  już  plikiem  hosts.txt,
       chociaż  w  czasie  pisania  tej strony podręcznika (ok. 2000 r.) można
       było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW.  Właśnie  znalazłem
       trzy - z lat 92, 94 i 95.

PLIKI

       /etc/hosts

ZOBACZ TAKŻE

       hostname(1),  resolver(3), resolver(5), hostname(7), named(8), Internet
       RFC 952

AUTOR

       Tę stronę podręcznika napisał  Manoj  Srivastava  <srivasta@debian.org>
       dla systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

       Powyższe   tłumaczenie   pochodzi   z   nieistniejącego   już  Projektu
       Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia  różnic
       między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
       lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną  (angielską)  wersją
       strony podręcznika.