Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hosts - statyczna tablica nazw komputerów

SKŁADNIA

    /etc/hosts

OPIS

    Ta strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest
    to prosty plik testowy, który przypisuje adresy IP nazwom komputerów,
    każdy adres w odobnej linii. Plik ten dla każdego komputera powinien
    zawierać osobną linię w następującym formacie:

       adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

    Pola są oddzielone dowolną liczbą znaków spacji lub tabulacji. Wszystko
    od znaku "#" aż do końca linii jest traktowane jako komentarz i
    ignorowane. Nazwy komputerów mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne,
    znak minusa ("-") i kropki ("."). Muszą zaczynać i kończyć się znakiem
    alfanumerycznym. Opcjonalne aliasy służą wpisywaniu nazw zmienionych,
    alternatywnych, skróconych lub ogólnych (jak na przykład localhost).

    Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain)
    implementuje serwer nazw dla systemów UNIX. Zwiększa on możliwości lub
    zastępuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane nazw komputerów i uwalnia
    system od polegania na aktualności i kompletności pliku /etc/hosts.

    Mimo że tablica nazw komputerów została zastąpiona  przez  DNS,
    nowoczesne systemy wciąż jej używają w następujących sytuacjach:

    uruchamianie systemu
       Większość systemów ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą
       nazwy i adresy najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest
       to  użyteczne,  gdy  DNS nie działa, na przykład podczas
       uruchamiania systemu.

    NIS  Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw
       komputerów jako danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS
       może być używany z DNS-em, większość firm używających systemu
       NIS,  wciąż  używa tablicy z nazwami wszystkich lokalnych
       komputerów jako kopii bezpieczeństwa.

    komputery izolowane
       Bardzo małe organizacje, izolowane od sieci, używają tablicy
       nazw komputerów zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają
       się rzadko, a sieć nie jest podpięta do Internetu, to DNS nie ma
       zbyt wiele do zaoferowania.

PRZYKŁAD

    127.0.0.1    localhost
    192.168.1.10  foo.mydomain.org foo
    192.168.1.13  bar.mydomain.org bar
    146.82.138.7  master.debian.org   master
    209.237.226.90 www.opensource.org

UWAGA

    Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywołują natychmiastowy
    efekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

UWAGI HISTORYCZNE

    Oryginalny format tablicy nazw komputerów został opisany w RFC 952,
    jednakże od tego czasu się zmienił.

    Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była jedynym sposobem
    mapowania nazw komputerów na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten
    plik mógł zostać utworzony na podstawie oficjalnej bazy komputerów
    zarządzanej przez Centrum Kontroli Informacji Sieciowych (Network
    Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany były często
    wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów
    i/lub nieznanych komputerów. NIC nie zarządza już plikiem hosts.txt,
    chociaż w czasie pisania tej strony podręcznika (ok. 2000 r.) można
    było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW. Właśnie znalazłem
    trzy - z lat 92, 94 i 95.

PLIKI

    /etc/hosts

ZOBACZ TAKŻE

    hostname(1), resolver(3), resolver(5), hostname(7), named(8), Internet
    RFC 952

AUTOR

    Tę stronę podręcznika napisał Manoj Srivastava <srivasta@debian.org>
    dla systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.