Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    issue.net - plik identyfikacji dla sesji telnetowych

OPIS

    Plik /etc/issue.net jest plikiem tekstowym, zawierającym wiadomość, lub
    identyfikację systemu, drukowaną przed promptem  loginowym  sesji
    telnetowej. Może zawierać różne sekwencje %znak. Następujące sekwencje
    są obsługiwane przez telnetd:

    %t   - pokaż bieżący tty

    %h   - pokaż nazwę węzła systemu

    %D   - pokaż nazwę domeny NIS

    %d   - pokaż bieżący czas i datę

    %s   - pokaż nazwę systemu operacyjnego

    %m   - pokaż typ (sprzętowy) maszyny

    %r   - pokaż wersję (release) systemu operacyjnego

    %v   - pokaż wersję (version) systemu operacyjnego

    %%   - Wyświetl znak `%'

PLIKI

    /etc/issue.net

ZOBACZ TAKŻE

    telnetd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.